Chính sách hoàn tiền Meeyland

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Chính sách hoàn tiền

1.1 Các trường hợp hoàn tiền

Meey Land hỗ trợ hoàn tiền cho khách hàng sử dụng dịch vụ tin đăng có trả phí trên website meeyland.com và ứng dụng Meeyland trên di động, trong các trường hợp sau:

Mọi trường hợp hoàn tiền sẽ do Meey Land quyết định và quyết định cuối cùng thuộc về Meey Land.

1.2 Nguyên tắc hoàn tiền

👉 Ví dụ: Khách hàng đăng tin được 02 ngày 04 giờ. Khi hoàn tiền, thời gian đã sử dụng được tính là 03 ngày.

👉 Ví dụ: Khách hàng mua gói tin đăng 15 ngày với chiết khấu 10% nhưng sử dụng tới ngày thứ 10 thì hạ tin đăng/thay đổi gói tin đăng và yêu cầu hoàn tiền. Vậy số tiền đã sử dụng sẽ được tính theo tỷ lệ chiết khấu của gói tin đăng 07 ngày là 5%.

👉Ví dụ: Khách hàng mua gói Vip 2 thời hạn 90 ngày với giá trị sau chiết khấu (20%) là 3.600.000 VNĐ. Khách hàng sử dụng tới ngày thứ 85 thì hạ tin. Số tiền đã sử dụng là: 85 (ngày) * 50.000 (VNĐ/ngày) * 85% (Khách hàng chỉ được chiết khấu 15% , theo tỷ lệ chiết khấu của của gói tin đăng 30 ngày) = 3.612.500 VNĐ => Do đó, số tiền đã sử dụng lớn hơn số tiền thanh toán ban đầu, trường hợp này khách hàng không được hoàn tiền và không cần trả thêm tiền.

2. Quy trình hoàn tiền:

Vui lòng liên hệ Hotline: 0869 092 929 nếu bạn có nhu cầu hạ tin/thay đổi gói tin/thay đổi thời gian sử dụng và mong muốn hoàn tiền.

Last updated