Điều khoản giao dịch Meeyland

Điều Khoản Giao Dịch này ("Điều Khoản Giao Dịch") quy định những nội dung liên quan đến những giao dịch mà Người dùng thực hiện liên quan đến Website/Ứng dụng cũng như việc sử dụng Tài Khoản Giao Dịch của Người dùng.

Trước khi tiến hành bất cứ giao dịch nào liên quan đến Website/Ứng dụng, Người dùng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Quy chế hoạt động và Điều Khoản Giao Dịch này.

Người dùng cũng hiểu và đồng ý rằng, Công ty có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các Điều Khoản Giao Dịch này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Công ty quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Công ty đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Người dùng. Bằng việc tiếp tục thực hiện giao dịch sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Người dùng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Người dùng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Người dùng có thể không thực hiện việc giao dịch. Để đảm bảo Người dùng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Điều Khoản Giao Dịch này để nắm được những cập nhật mới nhất của Công ty.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Điều Khoản Giao Dịch này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy chế hoạt động.

1. Phạm vi áp dụng

1.1 Điều Khoản Giao Dịch này được áp dụng đối với Người dùng và mong muốn thực hiện giao dịch để sử dụng các Dịch Vụ của Công ty.

1.2 Đối tượng giao dịch của Điều Khoản Giao Dịch này là bất kỳ và tất cả Dịch Vụ.

2. Điều kiện giao dịch chung

2.1 Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp Dịch Vụ: Ngoại trừ ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng và các hạn chế về độ tuổi của Người dùng… được quy định tại Quy chế hoạt động, việc cung cấp Dịch Vụ của chúng tôi không bị hạn chế bởi thời gian hay phạm vi địa lý.

2.2 Chính sách kiểm hàng; Chính sách hoàn trả (bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này), Chính sách bảo hành sản phẩm: Không có

2.3 Quy trình thực hiện giao dịch

Các giao dịch liên quan đến Website/Ứng dụng và Dịch Vụ được thực hiện theo quy trình như sau:

2.3.1. Đăng ký/Đăng nhập Tài Khoản Đăng Nhập

Người dùng truy cập Website để mở hoặc đăng nhập Tài Khoản Đăng Nhập theo hướng dẫn tại Hướng Dẫn Sử Dụng

2.3.2. Nạp tiền

· Nếu chưa có tiền hoặc chưa có đủ số dư trong Tài Khoản Giao Dịch, Người dùng thực hiện nạp tiền theo hướng dẫn tại Hướng Dẫn Sử Dụng.

· Việc nạp tiền vào Tài Khoản Giao Dịch có thể thực hiện bằng các phương thức sau:

- Chuyển khoản qua tài khoản của Công ty;

- Thanh toán thông qua cổng thanh toán VNPAY;

- Nộp tiền mặt tại văn phòng của Công ty; hoặc

- Các hình thức thanh toán/nạp tiền khác có thể được Công ty quy định tùy từng thời kỳ và có thông báo tới Người dùng.

· Tài Khoản Giao Dịch của Tài Khoản Công Ty có thể chia/chuyển tiền cho và thu hồi tiền từ Tài Khoản Nhân Viên trực thuộc theo Hướng Dẫn Sử Dụng. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về việc chuyển tiền cho Tài Khoản Nhân Viên và thu hồi tiền từ Tài Khoản Nhân Viên. Khi Tài Khoản Nhân Viên bị thu hồi tiền, thời hạn sử dụng Sản Phẩm trong Tài khoản Nhân Viên sẽ được giữ nguyên.

· Người dùng sở hữu Tài Khoản Nhân Viên sẽ không được tự nạp tiền vào Tài Khoản Giao Dịch của mình. Toàn bộ số dư, số tiền nạp vào Tài Khoản Giao Dịch của Tài Khoản Nhân Viên kể từ thời điểm Người dùng tổ chức thêm Tài Khoản Nhân Viên đó vào Tài Khoản Công Ty của mình (nếu có) sẽ được coi như thuộc một phần số dư Tài Khoản Giao Dịch của Tài Khoản Công Ty quản lý Tài Khoản Nhân Viên đó

2.3.3. Quản lý, sử dụng Tài Khoản Giao Dịch:

· Sau khi Công ty nhận được khoản tiền nạp của Người dùng, Công ty sẽ thể hiện số tiền nạp tương ứng tại mục “Số dư tài khoản” trên trang “Quản lý giao dịch” của Người dùng tùy theo quy định của Công ty tại từng thời điểm.

· Người dùng thanh toán cho Công ty hoặc nạp tiền vào Tài Khoản Giao Dịch thông qua các đơn vị thanh toán trung gian cần tuân thủ theo quy định của đơn vị trung gian đó.

· Một Tài Khoản Giao Dịch bao gồm: Tài khoản Chính, Tài khoản khuyến mại 1 và Tài khoản khuyến mại 2.

· Trừ trường hợp chia/chuyển tiền từ Tài Khoản Công Ty sang Tài Khoản Nhân Viên và thu hồi tiền từ Tài Khoản Nhân Viên về Tài Khoản Công Ty, số dư trong Tài Khoản Giao Dịch (bao gồm tài khoản chính, tài khoản khuyến mại 1, tài khoản khuyến mại 2) không được phép chuyển nhượng, bán, tặng cho, thanh toán hộ phí dịch vụ cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.

· Thời hạn sử dụng tiền nạp/các gói dịch vụ Sản Phẩm của Tài Khoản Công Ty và Tài Khoản Nhân Viên sẽ tuân theo quy định của từng Sản Phẩm riêng biệt.

2.3.4. Mua Dịch Vụ

· Khi đã có đủ số dư trong Tài Khoản Giao Dịch, Người dùng thực hiện đăng tải Tin Đăng theo hướng dẫn tại Đăng tin và/hoặc liên hệ Công ty để mua những Dịch Vụ và/hoặc Sản Phẩm khác.

· Công ty có quyền giới hạn trường hợp, thời gian mà Người dùng được phép dừng hoặc hủy giao dịch mua Dịch Vụ. Người dùng tại đây hiểu rằng, trừ khi có quy định rõ ràng khác tại từng thời điểm và/hoặc được sự chấp thuận của Công ty, Người dùng không được phép hủy Dịch Vụ đã được mua và yêu cầu nhận lại số tiền đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết.

· Trong trường hợp giao dịch mua Dịch Vụ đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ mà không do lỗi của Người dùng, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng mà chưa sử dụng hết sẽ được hoàn trả lại cho Người dùng vào Tài Khoản Giao Dịch sau khi Công ty trừ đi các khoản phải trừ (nếu có).

2.3.5. Hoàn tất giao dịch

Người dùng có thể tra cứu lịch sử, nội dung chi tiết, tình trạng của các giao dịch liên quan tại mục Quản lý giao dịch trong Tài Khoản Đăng Nhập của Người dùng.

2.3.6. Giá Dịch Vụ, hóa đơn GTGT

· Giá của Dịch Vụ quy định tại Báo Giá và tuân theo Điều 5.2 của Quy chế hoạt động.

· Người dùng có nhu cầu xuất hóa đơn tài chính hợp lệ cho giao dịch vui lòng liên hệ với Công ty tại Liên Hệ.

2.3.7. Sử dụng Dịch Vụ

· Sau khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán nói trên, Người dùng có thể tiến hành sử dụng ngay Dịch Vụ đã mua tuân theo quy định của Công ty.

· Trong trường hợp Người dùng đã thanh toán mua Dịch Vụ thành công nhưng không sử dụng được Dịch Vụ, vui lòng liên hệ ngay tới Công ty để được hỗ trợ.

3. Quyền và nghĩa vụ của Người dùng

3.1 Cam kết rằng Người dùng có đầy đủ năng lực hành vi, quyền hạn hoặc thẩm quyền để giao kết, thực hiện Điều Khoản Giao Dịch này và sử dụng Dịch Vụ.

3.2 Đảm bảo các thông tin của Người dùng cung cấp cho Công ty là chính xác, cập nhật và đầy đủ.

3.3 Khi sử dụng Dịch Vụ, Người dùng chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả hành động cũng như sai sót phát sinh từ lỗi của bản thân mình trong khi thực hiện giao dịch. Nếu bất kỳ một sai sót hay sự cố nào xảy ra, Người dùng phải liên hệ ngay với Công ty để được hướng dẫn, hỗ trợ.

3.4 Trong trường hợp có sự cố phát sinh từ phía hệ thống hoặc nếu một giao dịch không được thực hiện theo mong muốn của Người dùng, Người dùng cần thông báo ngay cho Công ty và Công ty sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và trợ giúp Người dùng.

3.5 Bằng việc cung cấp thông tin khi sử dụng Dịch Vụ, Người dùng đồng ý cho Công ty toàn quyền sử dụng các thông tin này theo Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân và được tích hợp Tin Đăng của Người dùng trên các Sản Phẩm khác. Trường hợp Người dùng không muốn Tin Đăng được hiển thị và/hoặc tích hợp và bất cứ Sản Phẩm nào, vui lòng liên hệ với Công ty tại Liên Hệ.

3.6 Tự đảm bảo thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập, Tài Khoản Giao Dịch và các thông tin khác của chính Người dùng trong quá trình thực hiện giao dịch và sử dụng Dịch Vụ.

3.7 Các quyền và nghĩa vụ khác tại Điều Khoản Giao Dịch này, Quy chế hoạt động và quy định của pháp luật

4. Quyền và nghĩa vụ của Công ty

4.1 Việc cung cấp Dịch Vụ của Công ty sẽ tuân theo Điều Khoản Sử Dụng

4.2 Có quyền đề nghị Người dùng cung cấp bổ sung các thông tin liên quan đến Người dùng phù hợp với yêu cầu quản lý của Công ty và quy định pháp luật.

4.3 Có quyền tạm ngưng, chấm dứt Tài Khoản Đăng Nhập, Tài Khoản Giao Dịch và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người dùng mà không cần bất cứ thông báo và/hoặc chấp thuận trước của Người dùng trong các trường hợp tại Điều 3.9 của Quy chế hoạt động

4.4 Hỗ trợ Người dùng xử lý các yêu cầu, khiếu nại liên quan đến thực hiện giao dịch và sử dụng Dịch Vụ. Thời gian tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ của Công ty:

- Tổng đài chăm sóc Người dùng: 0249.999.2999 từ 8:00 – 18:00, thứ 2 đến thứ 6;

- Đường dây nóng (Hotline): 0869.092.929 hỗ trợ 24/7

4.5 Các quyền và nghĩa vụ khác tại Điều Khoản Giao Dịch này, Quy chế hoạt động và quy định của pháp luật.

5. Bảo mật thông tin

5.1 Các Bên cam kết bảo mật mọi thông tin mà Các Bên cung cấp cho nhau trong quá trình thực hiện giao dịch. Các Bên chỉ sử dụng các thông tin đó đúng mục đích nhằm thực hiện các giao dịch theo quy định trong Điều Khoản Giao Dịch này hoặc theo thỏa thuận khác giữa Các Bên bằng văn bản.

5.2 Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng và thông tin thanh toán được thực hiện theo Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân.

5.3 Mỗi Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tiết lộ các thông tin do Bên kia cung cấp hoặc có được trong quá trình thực hiện Điều Khoản Giao Dịch mà việc tiết lộ các thông tin đó gây ảnh hưởng bất lợi cho Bên kia, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc pháp luật.

6. Bất khả kháng

6.1 Nếu một trong Các Bên bị ảnh hưởng bởi bất kỳ Sự Kiện Bất Khả Kháng nào, thì Bên đó sẽ không phải chịu trách nhiệm liên quan đến Điều Khoản Giao Dịch trong phạm vi bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng; với điều kiện là Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng phải:

· Thông báo ngay lập tức cho Bên còn lại về Sự Kiện Bất Khả Kháng; và

· Thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để loại bỏ hoặc giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng ngay khi có thể và trong phạm vi thực hiện được.

6.2 Nếu như một Bên không thể thực hiện được đầy đủ một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình tại Điều Khoản Giao Dịch này do nguyên nhân từ Sự Kiện Bất Khả Kháng trong khoảng thời gian hơn 30 (ba mươi) ngày liên tục thì Bên còn lại có thể chấm dứt Điều Khoản Giao Dịch bằng việc gửi thông báo qua email cho Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng.

6.3 Để làm rõ, Các Bên đồng ý rằng trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, hệ thống điện bị trục trặc, gặp sự cố, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do gì nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công ty mà không phải phát sinh do lỗi của Công ty cũng được xem là một Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định tại Điều Khoản Giao Dịch này.

7. Thông tin về vận chuyển và giao nhận

7.1 Meey Land là website cung cấp dịch vụ nên không có các quy định về vận chuyển và giao nhận.

7.2 Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc cung ứng dịch vụ, Công ty sẽ thông tin kịp thời cho Người dùng và tạo cơ hội để Người dùng có thể hủy Dịch Vụ đã mua (nếu muốn)

8. Quy định khác

8.1 Điều Khoản Giao Dịch này có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được bất kỳ số tiền nào của Người dùng nạp vào Tài Khoản Giao Dịch.

8.2 Các Bên cam kết tuân thủ đúng, đầy đủ và chính xác các quy định của Điều Khoản Giao Dịch này.

8.3 Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Giao Dịch được tuyên là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào khác của Điều Khoản Giao Dịch này, và trong phạm vi điều khoản đó vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản đó được xem là không được đưa vào trong Điều Khoản Giao Dịch này.

8.4 Các nội dung khác không có trong Điều Khoản Giao Dịch này sẽ thực hiện theo Quy chế hoạt động.

Last updated