Links
Comment on page

Đăng tin

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Để thực hiện đăng tin trên website meeyland.com, các bạn có thể không cần đăng nhập tài khoản. Tuy nhiên, Meey Land khuyến khích người dùng tạo 01 tài khoản Meey ID và đăng nhập vào hệ thống trước khi đăng tin, để thuận tiện quản lý tin đăng và giao dịch.
  • Lưu ý: Để nâng cao uy tín của tin đăng và có thể tiếp cận chính xác đối tượng có nhu cầu, Meey Land khuyến khích bạn nhập đầy đủ tất cả các trường thông tin mà chúng tôi gợi ý. Bạn có thể xem số điểm uy tín của tin đăng tại bảng danh mục bên tay phải màn hình.
Hình ảnh minh hoạ điểm uy tín của tin đăng BĐS

👉
Hướng dẫn chi tiết