Quy chế hoạt động Meeyland

I. Nguyên tắc chung

Địa chỉ truy cập dành cho người mua và người bán: https://meeyland.com/

Website https://meeyland.com/ (“Website”) – là trang thông tin bất động sản trực tuyến, cung cấp dịch vụ đăng tin và tìm kiếm thông tin bất động sản, đồng thời là nền tảng để chạy quảng cáo bất động sản cho Khách hàng có nhu cầu. Website thuộc Hệ sinh thái sản phẩm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land, được thiết lập, quản lý, vận hành và sở hữu bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land (“Công ty”).

Quy chế này sẽ được áp dụng cho tất cả Người dùng khi truy cập vào Website, đăng nhập và/hoặc đăng ký tài khoản tại Website, sử dụng bất kỳ tính năng nào thuộc Website và/hoặc tiến hành bất cứ giao dịch nào liên quan tới Website. Bằng việc truy cập vào Website, Quý khách thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý rằng đã chấp thuận toàn bộ nội dung của Quy chế này và toàn bộ các quy định, chính sách được công khai trên Website.

Công ty có thể sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ nội dung của Quy chế này (“Thay Đổi”) vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước tới Quý khách. Sau khi các Thay Đổi này được đăng tải, việc Quý khách tiếp tục truy cập vào Website sẽ được coi như là Quý khách thừa nhận và đồng ý hoàn toàn với những Thay Đổi đó. Nếu Quý khách không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Quý khách có thể ngừng việc truy cập vào Website. Để đảm bảo Quý khách không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung của Quy chế này để nắm được những cập nhật mới nhất của Công ty.

II. Quy định chung

1. Giải thích từ ngữ

Công ty: là Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land, một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0108867454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/08/2019, có trụ sở chính tại tầng 5, Tòa nhà 97 – 99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

­ Website: là trang web có địa chỉ tại https://meeyland.com/ thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land.

­ Dịch Vụ: là tất cả và bất kỳ tính năng, tiện ích nào được Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land cung cấp tại Website.

­ Sản Phẩm: là tất cả và bất kỳ trang web, ứng dụng nào thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land bao gồm cả Website.

­ Người dùng/Quý khách: là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào truy cập vào Website

­ Tài Khoản Đăng Nhập: là tài khoản mà Khách Hàng sử dụng để đăng nhập và sử dụng Website.

­ Tài Khoản Giao Dịch: là tài khoản thuộc Tài Khoản Đăng Nhập, trong đó thể hiện số tiền Khách Hàng nạp vào và/hoặc nhận được liên quan đến các giao dịch đối với Sản Phẩm.

­ Tài Khoản Công Ty: là tên gọi của tài khoản được cấp cho các đối tượng: pháp nhân, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân; là tài khoản thuộc Tài Khoản Đăng Nhập của Người dùng, bao gồm tài khoản của tổ chức đó và (các) Tài Khoản Nhân Viên (như định nghĩa dưới đây), trong đó Người dùng có Tài Khoản Công Ty có thể tự sử dụng Dịch Vụ và sử dụng các Tính Năng Chuyên Dụng (như định nghĩa dưới đây) để cho phép nhân viên của mình sử dụng Dịch Vụ thông qua Tài Khoản Nhân Viên.

­ Tài Khoản Nhân Viên: là Tài Khoản Đăng Nhập của Người dùng là cá nhân hiện đang là người lao động thuộc tổ chức là Người dùng sở hữu Tài Khoản Công Ty, được tổ chức đó thêm vào Tài Khoản Công Ty với danh nghĩa Tài Khoản Nhân Viên, và chịu sự xác nhận, quản lý và thuộc trách nhiệm của Tài Khoản Công Ty đó.

­ Tính Năng Chuyên Dụng: là tính năng quản lý của Tài Khoản Công Ty, trong đó Người dùng là tổ chức có thể thực hiện việc thêm mới, quản lý Tài Khoản Nhân Viên và các tính năng khác do Công ty cập nhật trên tại từng thời điểm.

­ Cập Nhật: là việc nâng cấp, cập nhật, thay thế, tạm ngưng và/hoặc chấm dứt bất kỳ Dịch Vụ và/hoặc một phần hoặc toàn bộ Website.

­ Tranh Chấp: là bất kỳ tranh cãi, tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung của Quy chế này.

­ Sự Kiện Bất Khả Kháng: là bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land và Khách Hàng một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, hành vi xâm phạm bất hợp pháp của bên thứ ba vào hệ thống, thiết bị kỹ thuật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land, sự cố mạng lưới điện trên diện rộng, sự cố internet trên diện rộng.

­ Cookies: là những tập tin một trang web gửi đến máy người dùng và được lưu lại thông qua trình duyệt khi người dùng truy cập trang web đó. Cookies được dùng để ghi nhớ thông tin trạng thái, ghi nhớ hoạt động người dùng thực hiện trong quá trình truy cập và duyệt một trang web. Cookie cũng được dùng để lưu lại các thông tin khác mà người dùng nhập hay điền vào trang web như tên, địa chỉ, mật khẩu, v.v.

2. Quy định chung

2.1 Tài khoản Đăng Nhập

­ Mỗi Người dùng chỉ được đăng ký 01 Tài Khoản Đăng Nhập để sử dụng Website.

- Khi tạo lập, đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập, Người dùng phải đáp ứng các điều kiện sau:

· Đối với Người dùng là cá nhân: Phải là người mang quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để sử dụng và thực hiện các giao dịch trên Website.

· Nếu Người dùng là người chưa đủ 18 tuổi hoặc khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật, Người dùng phải có sự đồng ý từ người đại diện hợp pháp để sử dụng và/hoặc tiến hành giao dịch liên quan đến Website. Trong trường hợp đó, người đại diện phải tuân theo và hỗ trợ Người dùng tuân theo Quy chế này và phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của Người dùng liên quan đến Website.

· Đối với Người dùng là tổ chức: phải được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để Người dùng là tổ chức có thể mở Tài Khoản Đăng Nhập, Người dùng cần cử một người đại diện hợp pháp tạo lập, quản lý và sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập tuân theo Quy chế này. Người dùng phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của người đại diện đó liên quan đến Website.

­ Người dùng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và trung thực về Người dùng khi mở Tài Khoản Đăng Nhập. Người dùng cũng phải kịp thời cập nhật thông tin liên quan đến Tài Khoản Đăng Nhập đã được đăng ký nếu có bất kỳ thay đổi nào. Công ty sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp Người dùng cung cấp không đầy đủ hoặc chậm cập nhật thông tin của mình.

­ Người dùng có thể sửa đổi, xóa bỏ hoặc thay đổi thông tin Tài Khoản Đăng Nhập của Người dùng, tuy nhiên Công ty xin lưu ý rằng những dữ liệu đã bị Người dùng xóa bỏ có thể sẽ không khôi phục lại được.

­ Người dùng phải chịu trách nhiệm với mật khẩu, Tài Khoản Đăng Nhập và tất cả hoạt động của mình trên Website bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập của chính Người dùng, bao gồm cả mật khẩu, mật mã, các thông tin xác thực và thông tin định danh khác.

­ Khi phát hiện bất kỳ thông tin nào của Người dùng bị mất hoặc bị lấy cắp hoặc bị tiết lộ một cách bất hợp pháp, hoặc Tài Khoản Đăng Nhập bị truy cập, sử dụng trái phép, Người dùng phải thông báo ngay cho bộ phận CSKH thuộc Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết để được hỗ trợ tạm ngừng/tạm khóa Tài Khoản Đăng Nhập theo hướng dẫn của Công ty. Trường hợp không thông báo hoặc không thông báo kịp thời, Người dùng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh, Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc tổn thất của Người dùng xuất phát từ sự không tuân thủ quy định, hướng dẫn của Công ty.

­ Công ty bảo lưu quyền từ chối đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập của Người dùng với bất kỳ lý do nào.

­ Công ty bảo lưu quyền ngay lập tức tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập, sử dụng của Người dùng đối với dịch vụ trên Website và/hoặc xoá Tài Khoản Đăng Nhập của Người dùng mà không cần thông báo trước, đồng thời có quyền áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

· Công ty phát hiện bất kỳ thông tin nào Người dùng cung cấp là giả mạo.

· Người dùng không thỏa mãn đầy đủ điều kiện để sử dụng và/hoặc thực hiện giao dịch liên quan đến Website

· Người dùng vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều nghĩa vụ hoặc tái phạm bất cứ quy định nào của Quy chế này được nêu ra ở đây;

· Công ty buộc phải tuân thủ một yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của toà án.

· Khi Người dùng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết, hoặc bị tuyên bố là đã chết hoặc bị tuyên bố mất tích.

· Khi Người dùng là tổ chức giải thể hoặc chấm dứt hoạt động dưới bất cứ hình thức nào.

· Công ty nhận định rằng việc tiếp tục trao quyền truy cập hoặc sử dụng của Người dùng có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật hoặc khả năng vận hành của Website.

· Công ty có lý do hợp lý để tin rằng hành vi của Người dùng gây thiệt hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm cho một bên thứ ba nào, ví dụ như thâm nhập trái phép, tấn công giả mạo, quấy rối, gửi thư rác, hoặc sao chép và sử dụng trái phép nội dung không do Người dùng sở hữu.

Nếu tin rằng Tài Khoản Đăng Nhập của Người dùng bị ngừng hoặc chấm dứt do nhầm lẫn, Người dùng có thể gửi khiếu nại cho Công ty.

­ Tài Khoản Công Ty:

· Với Người dùng là tổ chức, ngoài việc sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập có thể lựa chọn đăng ký Tài Khoản Công Ty sau khi được Công ty xét duyệt và thêm mới Tài Khoản Nhân Viên theo quy định.

· Sau khi được Công ty chấp thuận đăng ký Tài Khoản Công Ty, Người dùng sở hữu Tài Khoản Công Ty có trách nhiệm tự mình quản lý, sử dụng tài khoản phù hợp với các tính năng đã được Công ty xây dựng.

· Người dùng phải tạo/ thêm mới Tài Khoản Nhân Viên cho nhân viên đang là người lao động của mình theo quy định pháp luật, bảo đảm mỗi Tài Khoản Đăng Nhập của mỗi nhân viên chỉ là Tài Khoản Nhân Viên của 01 Tài Khoản Công Ty tại một thời điểm nhất định.

· Sau khi được thêm vào Tài Khoản Công Ty, mọi hoạt động của Tài Khoản Nhân Viên sẽ coi như được thực hiện nhân danh Tài Khoản Công Ty, theo sự ủy quyền của tổ chức sở hữu Tài Khoản Công Ty cho cá nhân sở hữu Tài Khoản Nhân Viên. Theo đó, Người dùng sở hữu Tài Khoản Công Ty phải chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động của Tài Khoản Nhân Viên bao gồm cả việc sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập, sử dụng Dịch Vụ, v.v. kể từ khi Người dùng thêm Tài Khoản Nhân Viên đó vào Tài Khoản Công Ty của mình.

· Trường hợp Tài Khoản Công Ty bị tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập, sử dụng và/hoặc bị xóa do Người dùng là chủ sở hữu Tài Khoản Công Ty và/hoặc Tài Khoản Nhân Viên vi phạm quy định tại Quy chế này, Công ty cũng sẽ có quyền tạm ngưng, chấm dứt quyền truy cập, sử dụng và/hoặc xóa một, một số hoặc toàn bộ Tài Khoản Nhân Viên trực thuộc Tài Khoản Công Ty đó, tùy theo quyết định của Công ty.

2.2 Nghĩa vụ của Người dùng

Trong quá trình truy cập, sử dụng Website, Người dùng phải tuân theo những nghĩa vụ sau đây:

­ Nguyên tắc tuân thủ

Khi truy cập, sử dụng Website, Người dùng phải thực hiện đúng theo các quy định và hướng dẫn của Công ty. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Người dùng và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Công ty.

­ Nguyên tắc tôn trọng

Một số Dịch Vụ cho phép và/hoặc cung cấp thông tin để Người dùng tương tác với bên thứ ba, do vậy, Người dùng phải tuân theo quy tắc ứng xử cơ bản sau đây:

· Tôn trọng các quyền của tổ chức/cá nhân khác, bao gồm cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ.

· Không lợi dụng hoặc lạm dụng các thông tin hoặc công cụ được Công ty cung cấp để gây tổn hại đến chính mình hoặc bên thứ ba, chẳng hạn như đưa thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối hoặc đeo bám người khác.

· Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

­ Thao tác trái phép:

Người dùng không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây đối với Website:

· Sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, kết nối tới, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Website hoặc xây dựng trang web nhân bản (mirror website) để công bố các thông tin liên quan đến Website;

· Thiết kế lại, biên dịch, thay đổi, tháo gỡ, chỉnh sửa đảo lộn thiết kế hoặc nội dung Website;

· Thay đổi hoặc huỷ bỏ trạng thái ban đầu của Website;

· Đăng nhập và sử dụng Website bằng một phần mềm hoặc một hệ thống trung gian khác khi chưa được cấp quyền, chấp thuận bởi Công ty;

· Sử dụng thông tin của Website để cung cấp dịch vụ giống hoặc tương tự hoặc về cơ bản là tương tự như Dịch Vụ;

· Tải xuống hàng loạt hoặc tạo nguồn cấp dữ liệu khối lượng lớn của nội dung Website.

­ Sử dụng trái phép

Người dùng không được sử dụng Website, các Dịch Vụ hoặc bất kỳ dịch vụ khác được tích hợp với Website để thực hiện bất kỳ hành vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau đây:

· Đăng tải, tuyên truyền, hoặc lưu trữ các thông tin chống phá và xuyên tạc Chính quyền, thể chế, chính sách Nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh, gây mâu thuẫn giữa các dân tộc và các đất nước hoặc các hoạt động kêu gọi bạo loạn, biểu tình khác;

· Sử dụng Website để tuyên truyền các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

· Thực hiện bất cứ hành vi nào gây ảnh hưởng tới hệ thống an ninh mạng của bất kỳ Sản Phẩm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản khi không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xoá bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin, phát tán các chương trình độc hại, vi rút (virus) hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm gây hại tới hệ thống mạng;

· Đăng tải, truyền hoặc lưu trữ bất kì nội dung, hình ảnh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh, hoặc quyền hợp pháp khác của bên thứ ba;

· Truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

­ Các nghĩa vụ khác quy định tại Quy chế này và theo quy định của pháp luật.

2.3 Giới hạn trách nhiệm

­ Công ty không đưa ra cam đoan, bảo đảm hoặc bảo lãnh nào về bất kỳ nội dung nào dưới đây:

· Về thời gian, chất lượng, sự phù hợp, sự sẵn sàng, tính chính xác hoặc tính hoàn thiện của Dịch Vụ và Website;

· Dịch Vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng của Người dùng;

· Việc sử dụng Dịch Vụ sẽ an toàn, đúng hạn, không bị gián đoạn hoặc không mắc lỗi hoặc hoạt động kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác;

· Các lỗi hoặc sai sót thuộc Website sẽ được sửa;

· Website hoặc máy chủ duy trì Website không bị nhiễm vi rút hoặc cấu phần nguy hại khác.

­ Tất cả các điều kiện, cam đoan và bảo đảm, cho dù là rõ ràng, ngụ ý, bắt buộc theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý về khả năng thương mại, tính phù hợp đối với một mục đích cụ thể, hoặc không xâm phạm đến các quyền của bên thứ ba, được loại trừ trong phạm vi tối đa mà pháp luật Việt Nam cho phép.

­ Dịch Vụ, Website có thể phụ thuộc vào các giới hạn, tiềm ẩn vốn có trong việc sử dụng internet và thông tin liên lạc bằng hình thức điện tử bao gồm thiết bị do Người dùng sử dụng bị lỗi, không kết nối, ngoài tầm phủ sóng điện thoại di động hoặc hoạt động không chính xác. Công ty luôn nỗ lực duy trì hệ thống kỹ thuật trong tình trạng ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Bất kể quy định trên đây, Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu hệ thống kỹ thuật của Công ty không đảm bảo hoạt động trong trường hợp phát sinh các Sự Kiện Bất Khả Kháng.

­ Công ty có thể cung cấp các liên kết hoặc tham chiếu tới các trang khác trên Internet được vận hành bởi bên thứ ba, chỉ nhằm giúp tạo sự thuận tiện cho Người dùng. Công ty không chịu trách nhiệm với nội dung của các trang khác và vì vậy không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ hoặc liên quan tới những nội dung của trang được liên kết bởi bất cứ hình thức nào.

­ Công ty không có trách nhiệm giải quyết bất kỳ trường hợp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở Dịch Vụ giả mạo, Dịch Vụ đã được sử dụng, Dịch Vụ không sử dụng được, mà Người dùng mua từ các bên trung gian.

­ Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thỏa thuận, tranh chấp, khiếu nại nào giữa Người dùng sở hữu Tài Khoản Công Ty và Người dùng sở hữu Tài Khoản Nhân Viên.

2.4 Quyền sở hữu trí tuệ

­ Toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Website (bao gồm nhưng không giới hạn ở mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, giao diện, thiết kế, trình bày (layout), thông tin, nội dung chứa đựng trong Website) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc sở hữu duy nhất của Công ty và bên thứ ba (nếu có) mà không phụ thuộc vào việc các quyền sở hữu trí tuệ đó đã đăng ký hay chưa.

­ Người dùng không được phép sao chép, tái tạo, phân phối hoặc thực hiện những hành vi tương tự khác để xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của Công ty và các bên thứ ba khác (nếu có) nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty Công ty và các bên thứ ba đó.

­ Mặc dù trao quyền sử dụng Dịch Vụ cho Người dùng, Công ty bảo lưu mọi quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ của Công ty đối với Dịch Vụ và Website.

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình đăng ký tài khoản

Bước 1: truy cập website https://meeyland.com/ qua trình duyệt trên máy tính hoặc trình duyệt web của điện thoại di động.

Bước 2: Đăng ký tài khoản

+ Nhấn vào nút “Đăng ký/Đăng nhập” bên trên góc phải màn hình

+ Màn hình xuất hiện pop up đăng ký. Nhấn vào Đăng ký.

+ Nhập Số điện thoại chính chủ mở tài khoản hoặc đăng ký bằng tài khoản Facebook, Google và bấm Tiếp tục.

Bước 3: Xác nhận mã OTP

Mã xác nhận OTP sẽ được gửi tới số điện thoại đăng ký tài khoản gồm 6 chữ số. Người dùng nhập mã xác nhận và bấm Xác thực.

Bước 4: Nhập thông tin Tài khoản

Khi hoàn tất nhập mã xác thực OTP, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện thông tin cá nhân. Người dùng nhập thông tin yêu cầu.

Bước 5: Nhập mật khẩu

Người dùng đặt mật khẩu cho Tài khoản

Bước 6: Sau khi đăng ký Tài khoản xong, Người dùng đăng nhập tài khoản và hệ thống sẽ chuyển đến giao diện trang chủ của Meeyland.

+ Không nhận được mã SMS OTP để đăng ký tài khoản Meeyland

Người dùng kiểm tra có đang gặp phải một trong các trường hợp sau:

● Nhập số điện thoại chưa đúng hoặc không hợp lệ khi đăng ký => Người dùng cần nhập đúng số điện thoại để đăng ký mới.

● Người dùng ở trong khu vực có sóng điện thoại yếu => Người dùng cần di chuyển tới khu vực có sóng điện thoại tốt hơn và thử lại.

Trong trường hợp Người dùng không nhận được email kích hoạt/mã OTP hoặc đã thực hiện theo hướng dẫn nhưng vẫn không đăng ký được vào website, vui lòng liên hệ với Meey Land để được trợ giúp:

● Hotline: 0869 092 929

● Tổng đài CSKH: 0249 999 2999

2. Quy trình đăng nhập tài khoản

Bước 1: truy cập website https://meeyland.com/ qua trình duyệt web trên máy tính hoặc trình duyệt web của điện thoại di động.

Bước 2: Đăng ký tài khoản

+ Nhấn vào nút “Đăng ký/Đăng nhập” bên trên góc phải màn hình

+ Màn hình xuất hiện pop up Đăng nhập. Người dùng nhập số điện thoại/email hoặc tài khoản Facebook/ Google cùng mật khẩu để đăng nhập tài khoản.

Bước 3: Sau khi đăng nhập Tài khoản xong, hệ thống sẽ chuyển đến giao diện trang chủ của Meeyland, tại đây Người dùng có thể trải nghiệm hoặc sử dụng các tính năng trên nền tảng.

+ Bị báo lỗi đăng nhập

● Người dùng kiểm tra và nhập đúng Email/Số điện thoại và mật khẩu trước khi đăng nhập.

Trong trường hợp Người dùng không thể đăng nhập, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.

● Hotline: 0869 092 929

● Tổng đài CSKH: 0249 999 2999

3. Quên mật khẩu

Bước 1: truy cập website https://meeyland.com/ qua trình duyệt web trên máy tính hoặc trình duyệt web của điện thoại di động.

Bước 2: Quên mật khẩu

+ Nhấn vào nút “Đăng ký/Đăng nhập” bên trên góc phải màn hình

+ Màn hình xuất hiện pop up Đăng nhập. Người dùng tìm và bấm vào Quên mật khẩu.

+ Sau khi bấm Quên mật khẩu, hệ thống xuất hiện Popup để Người dùng nhập số điện thoại chính chủ hoặc email và bấm tiếp tục.

+ Trường hợp Người dùng nhập số điện thoại, hệ thống sẽ gửi mã OTP vào số điện thoại chính chủ. Người dùng nhập mã OTP và bấm xác thực.

● Xác thực mật khẩu mới (mật khẩu nên có chữ in hoa, chữ thường và số)

+ Trường hợp nhập địa chỉ Email: hệ thống sẽ gửi mail xác thực thay đổi mật khẩu vào email của Người dùng. Người dùng truy cập email và làm thao tác thay đổi mật khẩu như trong hướng dẫn. Sau khi thay mật khẩu mới Người dùng quay lại trang chủ và đăng nhập bằng mật khẩu vừa thay.

4. Quy trình mua gói dịch vụ

Bước 2: Tại giao diện Đăng tin, người dùng nhập thông tin cần đăng sau đó chọn gói dịch vụ tin đăng.

*** Lưu ý: Người dùng đọc kỹ thông tin tại các Tin VIP để có lựa chọn phù hợp với tin đăng của mình.

Người dùng chọn phương thức phù hợp và tiến hành thao tác thanh toán cho từng phương thức đã chọn.

5. Quy trình dành cho người bán đăng tin và quản lý tin đăng:

5.1. Quy trình đăng tin:

Bước 1: Người dùng cần đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Sau khi đăng nhập tài khoản, Người dùng được điều hướng vào trang chủ của Meeyland.

Bước 4: nhập thông tin cơ bản

Người dùng nhập tất cả cả các thông tin cơ bản cho bất động sản. Lưu ý: dấu * là trường thông tin bắt buộc

Bước 5: nhập thông tin mô tả

Người dùng đặt tiêu đề cho Bất động sản và mô tả chi tiết về bất động sản cần đăng tin cùng những thông tin mô tả cần thiết khác. Lưu ý: dấu * là trường thông tin bắt buộc

Bước 6: Thông tin liên hệ

Người dùng nhập thông tin liên hệ cá nhân và thiết lập cài đặt cho phép người xem đặt lịch hẹn trực tuyến. Lưu ý: dấu * là trường thông tin bắt buộc

Bước 7: Chọn gói tin đăng và hoàn tất quá trình đăng tin.

5.2. Quy trình quản lý tin đăng:

Để xem được chức năng Quản lý tin đăng, người dùng bấm vào tên Tài khoản (đã được đăng nhập). Sau đó người dùng bấm vào Trang quản lý như hình bên dưới:

Giao diện trong Quản lý tin đăng

Khi người dùng đã có tin đăng trên nền tảng thì giao diện sẽ được hiển thị như sau:

- Thanh công cụ Lọc tin đăng: tổng hợp tất cả tin đăng hoặc phân loại theo từng trạng thái tin đăng, hỗ trợ người dùng dễ dàng quản lý tin đăng của mình một cách nhanh chóng và khoa học.

- Mô tả các tính năng trong Quản lý tin đăng:

+ Trường lọc Tất cả:

· Tập hợp tất cả tin đăng. Tại đây người dùng có thể xem tin đăng bất kỳ một cách nhanh chóng.

· Người dùng có thể sửa tin trực tiếp hoặc hạ tin, nhân đôi tin đăng và xóa tin, tùy theo trạng thái tin đăng

+ Trường lọc Tin đang đăng:

Hiển thị các tin đang đăng, tại đây người dùng có thể xem hoặc sửa tin trực tiếp hoặc hạ tin, nhân đôi tin đăng và xóa tin.

+ Trường lọc Tin chưa đăng:

Là nơi lưu trữ tất cả bao gồm tin chưa đăng do chờ duyệt, tin đã lên lịch, tin bị từ chối duyệt sẽ được lưu tại đây. Nếu không có tin lưu thì giao diện sẽ trống như hình bên dưới:

+ Trường lọc Tin nháp:

· Là những tin chưa hoàn thiện xong thông tin hoặc chưa được đăng sẽ được lưu tại đây.

· Khi vào Tin nháp, người dùng có thể tiếp tục hoàn thiện bài đăng bằng cách bấm vào Sửa tin hoặc nhân đôi tin đăng hoặc xóa tin.

+ Trường lọc Tin đã hạ:

· Là những tin bị hạ xuống bởi hệ thống do hết hạn đăng tin hoặc do bị báo cáo tin xấu hoặc do người dùng tự hạ.

· Tại đây người dùng chỉ có thể nhân đôi tin đăng hoặc xóa tin.

+ Trường lọc Tin hết hạn:

Là những tin đã hết hạn đăng ký sẽ được lưu tại đây, tuy nhiên người dùng vẫn có thể đăng lại những tin hết hạn này bằng cách bấm Sửa tin hoặc nhân đôi tin đăng hoặc xóa tin.

6. Quy trình dành cho người xem tin (người mua hàng)

Người dùng không cần đăng nhập tài khoản khi xem tin đăng trên website https://meeyland.com/.

(i). Có hai cách xem tin đăng trực tiếp:

- Cách 1: xem tin đăng trực tiếp hiển thị trên trang chủ.

- Cách 2: Xem tin đăng tại các trường lọc

+ Trường lọc theo chuyên mục có sẵn trên trang chủ. Người dùng bấm bào mỗi trường lọc như: “Mua bán/Cho thuê/Sang nhượng…

+ Sau khi bấm chọn chuyên mục phù hợp, Người dùng tiếp tục chọn tin đăng có sẵn trong từng chuyên mục đã chọn.

(ii). Tìm tin đăng trên thanh “Tìm kiếm”

7. Quy trình giao nhận vận chuyển

Website https://meeyland.com/ cho phép người dùng đăng tin giao dịch bất động sản, vì vậy việc vận chuyển, giao nhận do các bên tự thỏa thuận và trao đổi với nhau, Công ty không tham dự vào quá trình này.

8. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng

Website https://meeyland.com/ cho phép người dùng đăng tin giao dịch bất động sản, vì vậy việc xác nhận/hủy đơn hàng do các bên tự thỏa thuận và trao đổi với nhau, Công ty không tham dự vào quá trình này.

9. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

Website https://meeyland.com/ cho phép người dùng đăng tin giao dịch bất động sản, vì vậy việc xác nhận/hủy đơn hàng do các bên tự thỏa thuận và trao đổi với nhau, Công ty không tham dự vào quá trình này.

10. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm

Website https://meeyland.com/ cho phép người dùng đăng tin giao dịch bất động sản, vì vậy việc bảo hành/bảo trì sản phẩm do các bên tự thỏa thuận và trao đổi với nhau, Công ty không tham dự vào quá trình này.

11. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật. Vì vậy, Công ty đề nghị Người dùng tham gia giao dịch trên ứng dụng phải cung cấp các thông tin chính xác. Mọi hành vi gian lận đều bị lên án và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin trong tin đăng ký. Tuy nhiên, Công ty sẽ hỗ trợ nhanh nhất và tốt nhất có thể khi nhận được phản hồi, phàn nàn hay khiếu nại về sự trung thực liên quan đến tin đã đăng bằng cách xóa tin, hạ tin, thông báo đến cộng đồng trên website,... nghiêm trọng có thể thu hồi tư cách thành viên đối với Người dùng cung cấp thông tin sai sự thật, nếu Ban quản lý website cảm thấy việc cung cấp thông tin sai sự thật đó có hại cho uy tín của Website hoặc quyền lợi của những Người dùng khác.

Khi tiếp nhận ý kiến đánh giá hoặc phản hồi trực tuyến của Người dùng về dịch vụ đăng tải trên website, những ý kiến này sẽ được hiển thị công khai trên website để những Người dùng khác có thể theo dõi và đánh giá. Tuy nhiên, những ý kiến phản hồi này phải được xác minh trước khi đăng tải để tránh việc để mất uy tín của các Người dùng trên website.

- Quy trình giải quyết tranh chấp

Bước 1: Tất cả yêu cầu giải quyết khiếu nại sẽ được chuyển đến bộ phận Chăm sóc khách hàng – SĐT: 0869092929 hoặc gửi email tới địa chỉ contact@meeyland.com và cung cấp thông tin chi tiết về giao dịch để được giải quyết khiếu nại

Bước 2: Trong vòng 05 – 07 ngày làm việc, Công ty sẽ xác thực thông tin khiếu nại, Công ty sẽ kiểm tra, xem xét và xác nhận thông tin và thông báo cho các bên liên quan. Công ty sẽ đề nghị Người dùng cung cấp các bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại và gửi khiếu nại cho bên bị khiếu nại.

Bước 3: Trong vòng 05-07 ngày làm việc, Công ty liên hệ với các bên để giải quyết khiếu nại. Mọi khiếu nại, tranh chấp sẽ được Công ty giải quyết theo phương thức thương lượng, hòa giải.

Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, nếu thương lượng, hòa giải không thành, các bên có thể gửi đơn khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền để được giải quyết.

- Vai trò và trách nhiệm của các bên trong việc giải quyết tranh chấp

Trách nhiệm của Công ty:

Công ty sẽ hỗ trợ các bên bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin và các nội dung liên quan đến giao dịch khi có tranh chấp với bên còn lại.

Công ty có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và có biện pháp xử lý kịp thời để giải quyết những mâu thuẫn xảy ra giữa một bên và bên còn lại trong quá trình giao dịch trong quyền hạn và khả năng của mình.

Trách nhiệm của Bên bán:

Bên bán có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hàng hóa/dịch vụ cung cấp, nếu do lỗi của mình trong việc cung cấp thông tin khiến bên mua hiểu sai lệch về dịch vụ cung cấp dẫn đến tổn thất trên thực tế, Bên bán phải chịu trách nhiệm về việc tổn thất này.

Trách nhiệm của Bên mua:

Bên mua có trách nhiệm cung cấp đúng, đủ và chính xác thông tin giao dịch khi có xảy ra tranh chấp. Đồng thời phối hợp với Công ty để kiểm tra thông tin phát sinh với Bên bán phục vụ công tác giải quyết tranh chấp

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh thì Công ty sẽ chuyển vụ việc sang cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên. Đồng thời Công ty có trách nhiệm hỗ trợ Cơ quan pháp luật bằng việc cung cấp thông tin về các bên trong quá trình điều tra.

IV. Quy trình thanh toán

Thanh toán giữa người mua – người bán: Website https://meeyland.com/ cho phép người dùng đăng tin bán nhà đất, vì vậy việc thanh toán do các bên tự thỏa thuận và trao đổi với nhau, công ty không tham dự vào quá trình này.

Thanh toán giữa đối tác, người bán, nhà cung cấp.. và BQL Website: Công ty không thu phí thành viên, việc đăng tin mua bán nhà đất được thực hiện miễn phí. Ngoài ra Công ty dự kiến sau này sẽ thu phí dịch vụ gia tăng theo hình thức thành viên trả phí để mua các gói tin VIP, đẩy tin lên vị trí bắt mắt. Cụ thể các bước trong quy trình thanh toán mua các gói tin đăng như đã nêu tại mục 5, phần III phía trên.

Công ty sẽ công khai biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán dịch vụ trên Website https://meeyland.com/. Theo đó, các thành viên có thể tìm hiểu, lựa chọn dịch vụ và phương thức thanh toán dịch vụ phù hợp.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản lý website đảm bảo những thông tin đăng tải trên website được cung cấp đều có thông tin liên hệ. Chính vì vậy mọi thắc mắc Người dùng đều có thể liên hệ trực tiếp để trao đổi.

Ban quản lý website khuyến cáo người mua nên gặp trực tiếp trao đổi với người đăng tin rao bán để tránh tình trạng lừa đảo.

Mọi thông tin trên website đều do Người dùng đăng tải nên Ban quản lý website sẽ không chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin, mọi Người dùng nên tự tìm hiểu thông tin trước khi tiến hành giao dịch.

VI. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Được quy định tại Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân đính kèm.

VII. Quản lý thông tin xấu trên website, ứng dụng

Kiểm soát thông tin sản phẩm đăng tải:

x Cơ chế kiểm soát tự động x Cơ chế kiểm soát riêng

x Có quy định về đăng thông tin Cơ chế giám sát khác

Quy định chung

- Khi đăng ký tài khoản: không được khai báo những thông tin giả mạo; đăng ký tên tài khoản gây hiểu nhầm với những thành viên khác, tên tài khoản trùng tên với tên của các chính trị gia;

- Không được xâm phạm quyền lợi, uy tín, đời tư của các cá nhân hay thành viên khác, không được dùng ngôn từ tục tĩu, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam trong các thông tin tham gia;

- Không được lợi dụng Website để tuyên truyền, đề xướng, lôi kéo với những nội dung không lành mạnh, nội dung vi phạm pháp luật;

- Bản quyền tin đăng thuộc về chính người đăng tin.

Cơ chế kiểm soát, rà soát thông tin

Website kết hợp sử dụng các cơ chế kiểm soát và rà soát thông tin như sau:

- Lọc tự động các tin đăng chứa các nội dung không đúng theo quy định của Website;

- Hậu kiểm: nhân sự tiến hành rà soát các tin đăng sau khi được hiển thị;

- Thường xuyên cập nhật từ khóa theo khuyến cáo từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và lọc thông tin theo từ khóa trước khi thông tin hiển thị trên Website.

Quy định về nội dung tin đăng, thông tin sản phẩm/dịch vụ

- Không được đăng tải những tin đăng sau:

· Tin đăng có nội dung không phù hợp với chuyên mục, vi phạm quy định của quy chế này và quy định của pháp luật;

· Tin đăng có nội dung vi phạm pháp luật, đả kích, bôi nhọ, chỉ trích hay bàn luận về chính trị, tôn giáo, phản động, kỳ thị văn hóa, dân tộc, cũng như vi phạm khác liên quan đến thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam;

· Tin đăng dùng tiếng Việt không có dấu, hoặc bài viết toàn bằng chữ IN HOA, có quá nhiều ký tự đặc biệt;

· Những tin đăng trùng lặp trong một hoặc nhiều chuyên mục;

· Tin đăng sử dụng những từ ngữ thô tục, những ký tự đặc biệt, ngôn ngữ tối nghĩa hoặc sử dụng nhiều từ cố ý viết sai chính tả;

· Các tin đăng không có nội dung hoặc nội dung không liên quan đến chuyên mục; tin đăng gửi sai chuyên mục.

· Tin đăng có chứa những từ khóa thuộc danh mục từ khóa nhạy cảm.

- Tin đăng phải có địa chỉ liên lạc cụ thể;

- Tin đăng được kèm theo ảnh minh họa và phải ghi rõ nguồn gốc của ảnh, tuân thủ đúng theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và quy định pháp luật khác;

- Tiêu đề tin đăng phải cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, mô tả tóm lược được nội dung bài viết;

- Tin đăng cần tuân thủ các quy định được nêu trong luật quảng cáo, không đưa các thông tin sai lệch, gây hiểu nhầm về chất lượng, dịch vụ sản phẩm. Không sử dụng các phương pháp so sánh trực tiếp về giá, chất lượng dịch vụ của các sản phẩm cùng loại thuộc các tổ chức, cá nhân khác. Khi sử dụng các từ ngữ "tốt nhất", "duy nhất", "số một",... hoặc các từ ngữ có ý nghĩa tương tự, Người dùng cần có các tài liệu, văn bản chứng thực theo quy định của pháp luật về thông tin được quảng cáo khi có yêu cầu từ các cơ quan chức năng.

Kiểm soát thông tin người bán

Website có cơ chế kiểm soát thông tin người bán như sau:

- Khi đăng ký tài khoản và đăng tin, người bán cần phải xác thực thông tin số điện thoại thông qua việc nhập mã xác minh qua OTP.

- Người bán phải cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP. Trường hợp khi chưa cung cấp đầy đủ thông tin thì website sẽ yêu cầu người bán bổ sung thông tin trước khi đăng tin, nếu không cung cấp đủ sẽ không được đăng tin.

- Trên cơ sở pháp luật quy định, Website có quyền yêu cầu cung cấp, thay đổi điều chỉnh phạm vi các thông tin bắt buộc và thông tin không bắt buộc. Theo đó, Người đăng ký tài khoản, Người đăng tin và các cá nhân/tổ chức có liên quan có nghĩa vụ chấp hành và cung cấp chính xác cho Website trong trường hợp các thông tin bắt buộc không đầy đủ, chính xác.

Quy trình phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Website

- Giới hạn đối tượng chấp nhận xử lý

· Công ty chỉ tiếp nhận và xử lý các yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với (i) Quyền tác giả và quyền liên quan, (ii) một số đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (bao gồm nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu chứng nhận), tên thương mại

· Đối với các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ khác, Công ty đề nghị Người dùng thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công ty sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin, tài liệu trong khả năng của mình khi nhận được yêu cầu hợp lệ từ cơ quan có thẩm quyền.

Các hành vi/nội dung bị xem là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Website

Người dùng có thể bị nghi ngờ là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nếu nội dung tin đăng (thông tin, hình ảnh, video), tên tài khoản, hình ảnh đại diện của tài khoản, sản phẩm … có dấu hiệu xâm phạm theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm nhưng không giới hạn như: sao chép (một phần hoặc toàn bộ), trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn, khác biệt không đáng kể, …

- Chủ thể có quyền yêu cầu

· Chủ thể có quyền yêu cầu Công ty xử lý các hành vi/nội dung bị nghi ngờ xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ bao gồm: Chủ sở hữu hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ hoặc người được chủ sở hữu hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ cấp quyền sử dụng theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hoặc người đại diện hợp pháp của các chủ thể này theo quy định của pháp luật về đại diện

· Người dùng khi thực hiện quyền yêu cầu phải chứng minh tư cách hợp lệ của mình khi thực hiện quyền yêu cầu Công ty xử lý các hành vi/nội dung bị nghi ngờ xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ.

- Thủ tục nộp yêu cầu xử lý hành vi/nội dung bị ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Website

Khi nghi ngờ có hành vi/nội dung xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Website, Người dùng có quyền thực hiện thủ tục yêu cầu xử lý như sau:

Tài liệu:

i. Đơn khiếu nại về hành vi/nội dung xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: Nội dung đơn phải có thông tin của Người dùng – chủ thể khiếu nại, tên sản phẩm/dịch vụ khiếu nại, đường dẫn, loại khiếu nại, căn cứ khiếu nại, thông tin liên hệ, cam kết tính xác thực. Đơn khiếu nại phải được ký tên, đóng dấu trước khi gửi đến cho Công ty.

ii. Giấy ủy quyền (nếu người khiếu nại không phải là chủ sở hữu)

iii. Tài liệu chứng minh tư cách lệ của người khiếu nại (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền, Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả)

Cách thức nộp hồ sơ yêu cầu xử lý:

i. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ khiếu nại: Người dùng gửi toàn bộ tài liệu nêu trên đến địa chỉ email contact@meeyland.com Tiêu đề: SHTT – Khiếu nại hành vi/nội dung xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của [tên tài khoản bị khiếu nại]

ii. Trường hợp Người dùng nộp yêu cầu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án thì vụ việc sẽ không được xử lý theo các quy định nêu tại đây, trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình, Công ty sẽ phối hợp cung cấp các thông tin khi có yêu cầu hợp lệ từ cơ quan có thẩm quyền.

- Các yêu cầu xử lý hành vi/nội dung bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ bị Công ty từ chối xử lý

· Các trường hợp ngoại lệ, giới hạn theo quy định pháp luật

· Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đang trong tình trạng có tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ

· Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ không được hoặc chưa được bảo hộ tại Việt Nam

· Người dùng lạm dụng quyền khiếu nại nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh

· Thông tin, tài liệu do Người dùng cung cấp có dấu hiệu làm giả, không trung thực

· Người dùng không cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo quy định, hướng dẫn của Công ty

· Bên bị khiếu nại chứng minh được Bên bị khiếu nại không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

- Quy trình xử lý khiếu nại về hành vi/nội dung bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Quy trình xử lý khiếu nại về hành vi/nội dung bị nghi ngờ xâm phạm quyền sỡ hữu trí tuệ sẽ thực hiện theo quy trình giải quyết tranh chấp của Công ty.

Miễn trừ trách nhiệm

· Công ty chỉ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm đối với Bên bị khiếu nại theo quy định của Công ty. Công ty sẽ không xử lý các yêu cầu về bồi thường thiệt hại, các hình thức xử lý chưa được Công ty quy định.

· Công ty chỉ xử lý các khiếu nại liên quan đến hành vi/nội dung website, Công ty không cam kết và không có khả năng đánh giá các hành vi/nội dung đó có xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên thực tế hay không.

· Trong trường hợp Công ty phải thanh toán bất cứ khoản tiền bồi thường, tiền phạt nào theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc do hành vi vi phạm pháp luật của Người dùng và/hoặc Bên bị khiếu nại thì Người dùng và/hoặc Bên bị khiếu nại phải có trách nhiệm thanh toán số tiền tương ứng cho Công ty tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Các quy định khác

Người dùng đồng ý rằng Công ty có toàn quyền quyết định cuối cùng trong việc giải thích và/hoặc thực hiện các quy định được nêu trong tài liệu này. Quyết định giải quyết các yêu cầu xử lý hành vi/nội dung bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả trên của Công ty là quyết định cuối cùng trừ trường hợp có kết luận khác của tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  • Chế tài và Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên website hoặc nếu thành viên (người mua, người bán) vi phạm quy định hoặc không tuân thủ quy chế.

Trường hợp Người đăng tin có hành vi vi phạm các quy định của Website và/hoặc hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ Website sẽ áp dụng một trong các chế tài như sau:

- Đối với tin đăng: Tin đăng sẽ bị chỉnh sửa hoặc yêu cầu người đăng tin chỉnh sửa hoặc bị xóa tùy từng trường hợp cụ thể và mức độ vi phạm.

- Với tài khoản vi phạm: Website có quyền quyết định Tài khoản thành viên có vi phạm Quy chế hoạt động và Điều khoản điều kiện hoặc có hành vi ảnh hưởng đến hoạt động của Website dựa trên những quy định mà chúng tôi đã công khai trên Website. Cụ thể, tài khoản vi phạm tuân thủ chế tài xử lý như sau:

· Tài khoản vi phạm lần đầu tiên: Tin đăng vi phạm sẽ được chỉnh sửa, không duyệt, hạ hoặc xoá mà không cần thông báo trước (trường hợp tin đã thanh toán sẽ không được hoàn tiền dưới mọi hình thức). Tài khoản thành viên vi phạm sẽ nhận được thông báo vào tài khoản và email đăng ký tài khoản và phải tiến hành rà soát lại toàn bộ tin đăng vi phạm của mình để chỉnh sửa hoặc xoá bỏ.

· Tài khoản vi phạm lần thứ 2: Tài khoản nhận được cảnh báo của Website qua email đăng ký tài khoản về việc yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm trong vòng 07 ngày. Nếu Tài khoản không hợp tác, Website sẽ tạm khoá tài khoản của bạn trong vòng 14 ngày.

· Tài khoản vi phạm từ lần thứ 3 trở lên: Tài khoản của bạn sẽ bị xoá vĩnh viên khỏi hệ thống của Website.

Các quy định về an toàn thông tin, cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin và quản lý thông tin trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Quy định về an toàn thông tin

- Sử dụng bảo mật nhiều lớp

· Lớp quan trọng đầu tiên là mạng phân phối nội dung (Content Delivery Network - CDN) sử dụng công nghệ học máy để chặn các cuộc tấn công DDoS và lưu lượng truy cập có khả năng lây nhiễm.

· Lớp khác có thể là xác thực đa yếu tố cho người dùng đăng nhập vào hệ thống (OTP hoặc Google Authenticator)

- Bảo mật trang web bằng chứng chỉ SSL/TLS

· Chứng chỉ SSL/TLS xác minh danh tính của trang web và đóng vai trò như một kết nối được mã hóa.

· Chứng chỉ SSL/TLS bảo vệ chi tiết thẻ tín dụng và các giao dịch nhạy cảm tiềm ẩn khác xảy ra trên trang web thương mại điện tử.

- Hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm

Dữ liệu nhạy cảm chỉ có thể được truy cập bởi người dùng và hệ thống có quyền truy cập. Càng ít điểm truy cập thì càng tốt.

- Đào tạo lập trình an toàn

Tất cả nhân viên cần nắm rõ các quy định bảo vệ thông tin Người dùng. Thực thi cập nhật mật khẩu, hạn chế quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm và yêu cầu đào tạo về quyền riêng tư và an ninh mạng của nhân viên là tất cả các bước cần thực hiện để giảm bớt trách nhiệm pháp lý của mình.

- Viết hướng dẫn bảo mật cho Người dùng

Yêu cầu mật khẩu dài, phức tạp và nhắc nhở Người dùng về rủi ro của các cuộc tấn công lừa đảo sẽ làm giảm nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công mạng.

- Thực hiện theo tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán PCI-DSS

Khi xử lý các giao dịch thẻ tín dụng đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn PCI-DSS. Những nguyên tắc này bảo vệ thông tin thẻ tín dụng, từ khâu lưu trữ đến khâu thanh toán.

Cơ chế kiểm tra

Thường xuyên kiểm tra các lỗ hổng bảo mật và tiến hành kiểm thử xâm nhập

· Kiểm tra các lỗ hổng như SQL, Cross-Site Scripting (XSS) và Request Forgery (CSRF). Quá trình kiểm tra kỹ lưỡng cũng phải bao gồm việc xem xét mã hóa của trang web, đánh giá tính bảo mật của trang đăng nhập, phân tích mã hóa dữ liệu của hệ thống và thiết lập kết nối an toàn với bộ xử lý thanh toán.

· Sử dụng các công cụ quét lỗ hổng bảo mật định kỳ theo từng Quý

· Thực hiện kiểm thử xâm nhập sản phẩm trước khi release và khi thêm các chức năng mới. Thực hiện theo chuẩn OWASP Top 10.

Cơ chế giám sát

Thực hiện giám sát hiệu năng, ứng dụng và VM

· Giám sát log ứng dụng bằng ELK/EFK

· Giám sát hiệu năng phần ứng, VM bằng Grafana và Promethus

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Công ty cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Website, Công ty sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Người dùng.

Khi thực hiện các giao dịch trên Website, bắt buộc Người dùng phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Website cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các Người dùng tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Người dùng không thể tham gia giao dịch được thì Người dùng thông báo cho Ban quản lý Website qua địa chỉ email: contact@meeyland.com chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Người dùng sử dụng và giao dịch trên Website.

Tuy nhiên, Ban quản lý Website sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Người dùng không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

IX. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website https://meeyland.com/

1. Quyền của Ban quản lý website

- Yêu cầu người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định pháp luật.

- Có quyền tạm ngưng, chấm dứt Tài Khoản Đăng Nhập, Tài Khoản Giao Dịch và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của thành viên mà không cần bất cứ thông báo và/hoặc chấp thuận trước của thành viên trong các trường hợp:

· Công ty phát hiện bất kỳ thông tin nào thành viên cung cấp là giả mạo.

· Thành viên không thỏa mãn đầy đủ điều kiện để sử dụng và/hoặc thực hiện giao dịch liên quan đến Website

· Thành viên vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều nghĩa vụ hoặc tái phạm bất cứ quy định nào được công bố công khai trên Website;

· Công ty buộc phải tuân thủ một yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của toà án.

· Khi thành viên là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết, hoặc bị tuyên bố là đã chết hoặc bị tuyên bố mất tích.

· Khi thành viên là tổ chức giải thể hoặc chấm dứt hoạt động dưới bất cứ hình thức nào.

· Công ty nhận định rằng việc tiếp tục trao quyền truy cập hoặc sử dụng của thành viên có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật hoặc khả năng vận hành của Dịch Vụ, Website hoặc bất kỳ Sản Phẩm khác.

· Công ty có lý do hợp lý để tin rằng hành vi của thành viên gây thiệt hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm cho một bên thứ ba hoặc bất kỳ Sản Phẩm nào – ví dụ như thâm nhập trái phép, tấn công giả mạo, quấy rối, gửi thư rác, hoặc sao chép và sử dụng trái phép nội dung không do thành viên sở hữu.

2. Trách nhiệm của Ban quản lý website

- Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử và công bố thông tin về người sở hữu website theo quy định pháp luật

- Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử

- Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ

- Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo quy định.

- Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của thành viên.

- Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử:

· Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật;

· Gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

· Phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy trình, thủ tục công bố tại Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử;

· Cảnh cáo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những cá nhân, thương nhân, tổ chức có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật;

· Các biện pháp khác theo Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

· Cung cấp thông tin về đối tượng có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trên Website cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nhận được các thông tin nêu trên;

· Thường xuyên cập nhật từ khóa theo khuyến cáo từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và lọc thông tin theo từ khóa trước khi thông tin về hàng hóa, dịch vụ hiển thị trên Website;

· Tiếp nhận, phản hồi thông tin để giải quyết khiếu nại, phản ánh và tranh chấp liên quan đến Website tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ online.gov.vn

- Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi Người dùng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho Người dùng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ Người dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

X. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Website https://meeyland.com/

1. Quyền và trách nhiệm của đối tác (người bán, nhà cung cấp...) trên website https://meeyland.com/

a. Quyền của đối tác

- Thành viên là người bán (“Người bán”) được Ban quản lý Website hỗ trợ đăng tải thông tin về sản phẩm, dịch vụ lên Website.

- Người bán có quyền đóng góp ý kiến cho Công ty trong quá trình hoạt động website. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Công ty.

- Người bán được hưởng các quyền lợi, chính sách hỗ trợ truyền thông, quảng bá.

b. Trách nhiệm của đối tác

- Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin bao gồm: Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức/ tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác để tiếp nhận phản ánh về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

- Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định pháp luật khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

- Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Website

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật

- Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm phạm hệ thống Website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Website vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

- Cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, ghép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Website cung cấp cho một bên thứ ba, nếu không được sự đồng ý của Công ty.

- Không được hành động gây mất uy tín của Website và Công ty dưới mọi hình thức như tuyên truyền, phổ biến những thông tin sai sự thật bất lợi cho uy tín của Website và Công ty.

2. Quyền và trách nhiệm của khách hàng (người mua, người sử dụng dịch vụ…) trên website https://meeyland.com/

a. Quyền của người mua

- Thành viên là người mua (“Người mua”) sẽ được nhân viên của Công ty hỗ trợ trong các hình thức giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Website nếu có nhu cầu.

- Người mua có quyền đóng góp ý kiến cho Công ty trong quá trình hoạt động website. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Công ty.

b. Trách nhiệm của người mua

- Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm phạm hệ thống Website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ về mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Tự bảo quản về tài khoản và mật khẩu của mình, không được cho người khác mượn sử dụng, bán, chuyển nhượng lại tài khoản và mật khẩu. Ban Quản lý Website không chịu trách nhiệm về bất kỳ những tổn thất phát sinh nào do việc để mất thông tin gây ra; Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ban quản lý Website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

- Cam kết những thông tin cung cấp trên Website là chính xác và hoàn chỉnh.

- Cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ trên Website vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của website. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

- Cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, ghép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ trên Website cung cấp cho một bên thứ ba, nếu không được sự đồng ý của Công ty.

- Không được hành động gây mất uy tín của Website và Công ty dưới mọi hình thức như tuyên truyền, phổ biến những thông tin sai sự thật bất lợi cho uy tín của Website và Công ty.

XI. Điều khoản áp dụng

Quy chế hoạt động của Website chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2023. Công ty có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách cập nhật lên Website cho các Người dùng biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày được công bố công khai trên Website. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố đồng nghĩa với việc Người dùng đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

XII. Điều khoản cam kết

Địa chỉ liên lạc chính thức của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT: https://meeyland.com/

· Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://meeyland.com/

· Công ty/Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEEY LAND

· Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 97 - 99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

· Tel: 0869092929

. Email: contact@meeyland.com

· Hotline: 0869092929

Last updated