Doanh nghiệp

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Meey Land cung cấp gói "TÀI KHOẢN CÔNG TY" dành riêng cho các Doanh nghiệp. Đây là công cụ hiệu quả và tiện lợi giúp chủ doanh nghiệp quản lý hoạt động của nhân viên và tối ưu hóa ngân sách khi sử dụng dịch vụ đăng tin tại meeyland.com

Sau khi được cấp quyền Tài khoản Công ty, tài khoản của Quý Doanh nghiệp sẽ có tính năng thêm mới và quản lý tài khoản nhân viên. Tài khoản nhân viên chỉ được cấp cho nhân viên trực thuộc Công ty, có hợp đồng lao động đúng quy định của Nhà nước

1. Các tính năng của "Tài khoản công ty":

 • Thêm mới và tạo hộ tài khoản nhân viên

 • Sử dụng các dich vụ sản phẩm như tài khoản cá nhân thông thường.

 • Chuyển được tiền từ “Tài khoản giao dịch” Meey Pay của Công ty sang cho nhân viên (thông qua tài khoản chính hoặc khuyến mại.

 • Chuyển lượt xem quy hoạch của “Tài khoản Công ty” cho nhân viên (cho phép chuyển cho 01 nhân viên hoặc nhiều nhân viên cùng lúc).

 • Toàn quyền thu hồi tiền hoặc lượt xem quy hoạch của nhân viên nếu tài khoản nhân viên đủ số dư thu hồi. Số lượt thu hồi không được lớn hơn số tiền/lượt đã chuyển cho nhân viên.

 • Xem lịch sử hoạt động của nhân viên như lịch sử tra cứu quy hoạch, lịch sử đăng tin, lịch sử giao dịch của nhân viên.

 • Theo dõi lịch sử chuyển/thu hồi lượt xem quy hoạch của nhân viên.

 • Kiểm soát tin đăng của tài khoản nhân viên như xóa, sửa tin, điều chỉnh tin…

 • Khóa tài khoản nhân viên

 • Xóa tài khoản nhân viên

2. Các tính năng của tài khoản nhân viên:

👩Tài khoản nhân viên sẽ chịu toàn quyền quản lý và giám sát bởi Doanh nghiệp.

👉Tài khoản nhân viên có thể:

 1. Được quyền nhận chia tiền/số lượt tra cứu quy hoạch từ Tài khoản Công ty

 2. Không khuyến khích nhân viên tự nạp thêm tiền vào tài khoản nhân viên thuộc quản lý của Công ty. Trường hợp cá nhân nhân viên tự nạp thêm tiền vào tài khoản nhân viên, thì “Tài khoản Công ty” có toàn quyền kiểm soát, kể cả việc thu hồi tiền hay số lượt sử dụng tra quy hoạch trên meeymap.com (chỉ cần tài khoản nhân viên đủ số dư thu hồi).

 3. Không được chia tiền

 4. Sử dụng các dịch vụ Sản phẩm như một tài khoản Meey ID cá nhân thông thường.

Xem thêm các hướng dẫn sau:

pageQuy định tài khoản công ty pageHướng dẫn kích hoạt "Tài khoản công ty"pageHướng dẫn sử dụng tài khoản công ty

3. Video hướng dẫn mở và sử dụng "tài khoản công ty"

Last updated