Links

Hướng dẫn sử dụng tài khoản công ty

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Thêm mới nhân viên:

 • Khi tài khoản công ty đã được đăng ký thành công, màn hình trên website sẽ hiển thị như ảnh dưới đây:
Hình ảnh minh hoạ truy cập Tài khoản công ty
 • Nhấp "Thêm nhân viên" để bắt đầu. Tích chọn
 • Đã có tài khoản trên Meey Land - nếu nhân viên đã có sẵn Meey ID: Nhập số điện thoại/Email tài khoản Meey ID của nhân viên và nhấp tìm kiếm.
 • Tạo tài khoản mới trên Meey Land - nếu nhân viên chưa có Meey ID: Chủ doanh nghiệp có thể tạo hộ tài khoản Meey ID cho nhân viên. Nhập các thông tin Họ và tên/Số điện thoại/Email và nhấp nút "Thêm nhân viên"
 • Sau khi thêm mới, nhân viên của bạn cần truy cập email đăng ký tài khoản để xác nhận có tham gia doanh nghiệp. Lúc này, tài khoản của nhân viên sẽ có trạng thái "Chờ xác nhận"
 • Khi nhân viên đã xác nhận tham gia qua email, tại giao diện "Tài khoản công ty" của chủ doanh nghiệp, trạng thái nhân viên sẽ được cập nhật từ "CHỜ XÁC NHẬN" sang "ĐANG HOẠT ĐỘNG"
 • Chủ doanh nghiệp có thể HỦY LỜI MỜI nhân viên trước khi nhân viên xác nhận tham gia. Nhấp vào nút ba chấm dọc ở bên phải ngoài cùng tên tài khoản nhân viên.

2. Chia ngân sách cho nhân viên

 • Chọn nhân viên cần chia ngân sách. Chủ doanh nghiệp có thể lựa chọn một nhân viên hoặc cùng lúc nhiều nhân viên để thực hiện chia ngân sách hàng loạt.
 • Tìm kiếm nhân viên trên thanh công cụ tìm kiếm qua số điện thoại/email/họ tên
 • Tích chọn các nhân viên cần chia ngân sách
 • Bấm nút chuyển tiền
  👉
  Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện "Chuyển tiền"
 • Tại giao diện chuyển tiền, chủ doanh nghiệp thực hiện:
 • Chọn tài khoản sử dụng chia tiền (ví dụ tài khoản chính/tài khoản khuyến mại).
 • Chọn cách thức chia tiền: "Chia đều tiền cho các thành viên", hoặc "Tự chia" theo con số tùy chọn.
 • Nhập số tiền cần chuyển hoặc nhập số tiền chia cho mỗi nhân viên riêng biệt.
 • Nhập nội dung chuyển tiền và nhấp "thực hiện".
 • Nhập mã xác thực được gửi về di động của chủ doanh nghiệp.
 • Nếu bạn không nhận được mã xác nhận, vui lòng yêu cầu gửi lại OTP để hoàn tất thao tác.
 • Khi chuyển tiền thành công, Meey Land sẽ gửi thông báo kèm mã giao dịch, chọn ĐÓNG để kết thúc hoặc XEM CHI TIẾT để kiểm tra lại thông tin chuyển tiền.
Hình ảnh minh hoạ nhập mã xác nhận
Hình ảnh minh hoạ gửi lại mã xác nhận
Hình ảnh minh hoạ chuyển tiền thành công

3. Thu hồi tiền nhân viên

Chủ tài khoản có thể thực hiện THU HỒI TIỀN để thu hồi lại số tiền đã chuyển cho tài khoản nhân viên

 • Chọn nhân viên cần thu hồi tiền. Chọn nút ba chấm dọc ngoài cùng bên phải của tài khoản nhân viên cần thu hồi tiền và chọn THU HỒI TIỀN
 • Tại màn hình THU HỒI TIỀN, chủ doanh nghiệp nhập các thông tin sau:
 • Kiểm tra lại thông tin nhân viên
 • Nhập số tiền cần thu hồi tương ứng
 • Nhập nội dung lý do thu hồi tiền (bắt buộc)
 • Nhấp "Thu hồi"
 • Nhập mã xác thực được gửi qua số điện thoại của chủ doanh nghiệp
 • Hệ thống sẽ tự động thu hồi tiền theo yêu cầu trong trường hợp tài khoản nhân viên có đủ số dư.

4. Kiểm tra giao dịch chuyển tiền/thu hồi tiền

 • Nhấp vào tên nhân viên cần kiểm tra giao dịch
 • Nhấp vào nút ba chấm dọc ngoài cùng bên phải của tài khoản nhân viên cần kiểm tra và chọn LỊCH SỬ GIAO DỊCH
 • Tại giao diện LỊCH SỬ GIAO DỊCH, chủ tài khoản có thể kiểm tra lại mỗi giao dịch về:
 • Thời gian
 • Loại giao dịch,
 • Phương thức thanh toán
 • Số tiền
 • Trạng thái
 • Trong mỗi giao dịch, nhấp XEM CHI TIẾT để xem chi tiết các thông tin

5. Kiểm tra "Danh sách tin đăng" và "Đẩy mới tin"

 • Nhấp vào tên nhân viên cần kiểm tra giao dịch
 • Nhấp vào nút ba chấm dọc ngoài cùng bên phải của tài khoản nhân viên cần kiểm tra và chọn DANH SÁCH TIN ĐĂNG
 • Hệ thống chuyển sang giao diện tin đăng của nhân viên
  👉
  Chủ doanh nghiệp có thể tùy ý kiểm tra trạng thái và bài đăng tin của nhân viên trên meeyland.com
 • Tại giao diện quản lý tin đăng của từng nhân viên, chủ doanh nghiệp có thể thực hiện thao tác "Đẩy mới tin" khi có nhu cầu làm mới tin trên danh sách tin đăng.

6. Xóa tài khoản nhân viên

 • Nhấp vào tên nhân viên cần xóa
 • Nhấp vào nút ba chấm dọc ngoài cùng bên phải của tài khoản nhân viên cần kiểm tra và chọn XÓA NHÂN VIÊN
 • Xác nhận "Xóa" hoặc "Hủy bỏ" lệnh
 • Khi tài khoản nhân viên vẫn còn số dư tiền, hệ thống sẽ đề xuất chủ doanh nghiệp "Thu hồi tiền" trước khi thực hiện "Xóa nhân viên"
 • Nhân viên sau khi bị xóa khỏi tài khoản của Doanh nghiệp, sẽ nhận được thông báo như ảnh dưới đây

7. Chuyển lượt xem quy hoạch

Sau khi đã sở hữu gói dịch vụ tra cứu trên meeymap.com, chủ doanh nghiệp có thể chuyển lượt tra cứu quy hoạch đến các nhân viên tùy chọn.
👉
Tại giao diện Tài khoản công ty:
 • Tích chọn các thành viên cần chuyển lượt tra cứu nằm trong danh sách nhân viên.
 • Nhấn vào nút "Chuyển lượt tra cứu Quy hoạch"
👉
Tại giao diện chuyển lượt tra cứu:
 • Chọn cách thức chia số lượt tra cứu (chia đều hoặc tự chia theo số lượt mong muốn).
 • Nhập các thông số: số lượt cần chuyển, thông tin nhân viên được chuyển, nội dung...
 • Lưu ý: Khi chọn cách thức TỰ CHIA (không phải chia đều), chủ tài khoản thực hiện nhập số lượt tra cứu cần chuyển cho từng nhân viên đã chọn.
Sau khi Chuyển lượt/Thu hồi lượt tra cứu quy hoạch, chủ tài khoản có thể xem lại thao tác chuyển lượt tại giao diện Lịch sử chuyển lượt tra quy hoạch.
Tìm kiếm tên nhân viên và nhấp vào dấu ba chấm dọc cuối dòng tên nhân viên, chọn "Lịch sử chuyển lượt".

8. Thu hồi lượt xem quy hoạch

Chủ tài khoản cũng có thể thu hồi lượt tra cứu quy hoạch từ các nhân viên đã được chuyển trước đó, chỉ cần đáp ứng các tiêu chí tại đây.
Chọn icon MENU "ba chấm dọc" ngoài cùng bên phải của tài khoản nhân viên đang sở hữu lượt tra cứu. Chọn Thu hồi lượt tra Quy hoạch.
👉
Chủ tài khoản nhập số lượt muốn thu hồi, hoặc tích chọn ‘Thu hồi tất cả lượt tra cứu’ để thu hồi nhanh tất cả số lượt
👉
Chủ Doanh nghiệp được toàn quyền thu hồi lượt tra cứu khi tài khoản nhân viên có đủ số dư.

9. Kiểm tra lịch sử xem quy hoạch của nhân viên

Sau khi Chuyển lượt/Thu hồi lượt tra cứu quy hoạch, chủ tài khoản có thể xem lại thao tác tra cứu quy hoạch của các thành viên qua giao diện "Lịch sử tra quy hoạch".
Chọn tên nhân viên cần kiểm tra lịch sử xem quy hoạch, nhấp vào dấu ba chấm dọc bên phải ngoài cùng, chọn "Lịch sử tra quy hoạch".
Chọn lịch sử tra quy hoạch
Chi tiết về toàn bộ lịch sử tra cứu được hiển thị ở màn hình như ảnh dưới đây:
Màn hình lịch sử tra cứu quy hoạch