Thay đổi mật khẩu Meeyland

Truy Để thay đổi mật khẩu tài khoản hiện tại, Khách hàng bấbấm chuột vào tên tài khoản và chọn "Thông tin tài khoản"

  • Bạn bấm vào "Đổi mật khẩu" tại hai vị trí khoanh đỏ như hình.

  • Hệ thống yêu cầu bạn nhập mật khẩu hiện tại để xác thực sau đó bạn nhập 2 lần mật khẩu mới thay thế.

  • Cuối cùng bấm"Lưu" để lưu mật khẩu mới.

Last updated