Links

Quên mật khẩu

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Khi quên mật khẩu, bạn có thể thiết lập lại mật khẩu mới theo các cách sau

1. Thiết lập mật khẩu mới qua số điện thoại

  • Bước 1. Tại màn hình "Đăng nhập", nhấp số điện thoại và "Tiếp tục". Chọn "Quên mật khẩu".
  • Bước 2. Thiết lập mật khẩu mới bằng số điện thoại: Nhập số điện thoại của bạn, hệ thống gửi 1 mã OTP về điện thoại. Nhập mã xác nhận này để xác thực.
  • Bước 3. Nhập mật khẩu tối thiểu 8 ký tự và chọn “Tiếp tục” để hoàn tất thao tác.

2. Thiết lập mật khẩu bằng Email

  • Bước 1: Tại màn hình "Đăng nhập", chọn "Đăng nhập bằng Email/Tên đăng nhập" và "Tiếp tục".
  • Bước 2: Tại giao diện nhập thông tin Email/Tên đăng nhập", chọn "Quên mật khẩu".
  • Bước 3. Nếu bạn chọn đặt lại mật khẩu qua Email, nhập địa chỉ email để nhận đường link xác thực.
  • Bước 4. Hệ thống sẽ gửi một email mang đường link để đặt lại mật khẩu. Bạn truy cập vào Email và nhấp vào đường link để truy cập tới giao diện đặt lại mật khẩu.
  • Bước 5. Đặt lại mật khẩu mới gồm tối thiểu 8 ký tự và xác nhận hoàn tất.
Màn hình đặt lại mật khẩu