Links

Thay đổi mật khẩu

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Để thay đổi mật khẩu tài khoản hiện tại, bạn nhấp chuột vào tên tài khoản và chọn "Quản lý tài khoản".
Hình ảnh minh hoạ truy cập quản lý tài khoản
  • Bạn kéo thả chuột và nhấp chọn vào “Đổi mật khẩu”.
  • Hệ thống yêu cầu bạn nhập mật khẩu hiện tại để xác thực sau đó bạn nhập 2 lần mật khẩu mới thay thế.
  • Sau đó bạn nhấn "Lưu" để lưu mật khẩu mới.
Hình ảnh minh hoạ thay đổi mật khẩu tài khoản