Thay đổi thông tin tài khoản

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Hiện tại, Meey Land chỉ cho phép khách hàng chỉnh sửa các thông tin:

  • Giới tính

  • Ngày sinh

  • Họ và tên

  • Địa chỉ

  • Công ty

  • Website

  • Các thông tin về số điện thoại và email đã xác thực, khách hàng sẽ không thể tự thay đổi trên mục "Quản lý tài khoản" của Meey ID 👉 Trường hợp cần thay đổi, Khách hàng vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của Meey Land:

​📧 Email: Contact@meeyland.com

​📞 Hotline: 0869 092 929

👉 Để bắt đầu thay đổi thông tin, người dùng thực hiện như sau:

Last updated