Links

Xác thực tài khoản

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Hệ thống Meey Land sẽ yêu cầu bạn xác thực tài khoản trong các trường hợp như sau:

1. Khi thực hiện "Đăng ký mới" tài khoản Meey ID

Nếu bạn đăng ký mới thông qua số điện thoại: Hệ thống sẽ gửi mã xác thực về số điện thoại bạn sử dụng đăng ký, ngay sau khi bạn nhập thông tin số điện thoại. Vui lòng nhập mã xác thực lên màn hình "Nhập mã xác nhận" như hệ thống yêu cầu.
Hình ảnh minh hoạ nhập mã xác thực được gửi về điện thoại tại website https://meeyid.com
  • Nếu bạn chọn đăng kí mới tài khoản qua Google/Facebook:
  • Trong quá trình đăng ký, hệ thống yêu cầu bạn nhập số điện thoại để xác thực.
Hình ảnh minh hoạ nhập số điện thoại tại website https://meeyid.com
  • Bạn nhập mã xác nhận hệ thống gửi tới số điện thoại bạn vừa sử dụng xác thực (Vui lòng xem kĩ thao tác này tại mục Đăng kí/Đăng nhập tài khoản).
Hình ảnh minh hoạ nhập mã xác nhận tại website https://meeyid.com

2. Trường hợp khách hàng cũ - đã đăng ký nhưng chưa xác thực tài khoản.

  • Đăng nhập bằng số điện thoại đã đăng ký, nhưng chưa xác thực
  • Đăng nhập bằng tài khoản Email/Tên đăng nhập có số điện thoại chưa được xác thực
  • Khi bạn tiến hành đăng nhập, hệ thống sẽ gửi mã OTP về số điện thoại dùng để đăng nhập và yêu cầu bạn xác thực.
  • Sau đó, bạn nhập thông tin còn thiếu, để hoàn tất quá trình "Xác thực" tài khoản và đăng nhập vào hệ thống.
Hình ảnh minh hoạ xác thực tài khoản tại website https://meeyid.com
  • Đăng nhập bằng tài khoản Gmail/Facebook trước đó, nhưng chưa xác thực số điện thoại
  • Bạn nhập số điện thoại dùng để đăng kí tài khoản.
  • Sau đó, bạn nhập mã xác nhận do hệ thống gửi tới số điện thoại bạn vừa nhập và hoàn tất xác thực tài khoản để bắt đầu sử dụng dịch vụ.
Hình ảnh minh hoạ nhập số điện thoại để xác thực tài khoản tại website https://meeyid.com