Xác thực tài khoản

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Hệ thống Meey Land sẽ yêu cầu bạn xác thực tài khoản trong các trường hợp như sau:

1. Khi thực hiện "Đăng ký mới" tài khoản Meey ID

Nếu bạn đăng ký mới thông qua số điện thoại: Hệ thống sẽ gửi mã xác thực về số điện thoại bạn sử dụng đăng ký, ngay sau khi bạn nhập thông tin số điện thoại. Vui lòng nhập mã xác thực lên màn hình "Nhập mã xác nhận" như hệ thống yêu cầu.

  • Trong quá trình đăng ký, hệ thống yêu cầu bạn nhập số điện thoại để xác thực.

  • Bạn nhập mã xác nhận hệ thống gửi tới số điện thoại bạn vừa sử dụng xác thực (Vui lòng xem kĩ thao tác này tại mục Đăng kí/Đăng nhập tài khoản).

2. Trường hợp khách hàng cũ - đã đăng ký nhưng chưa xác thực tài khoản.

  • Khi bạn tiến hành đăng nhập, hệ thống sẽ gửi mã OTP về số điện thoại dùng để đăng nhập và yêu cầu bạn xác thực.

  • Sau đó, bạn nhập thông tin còn thiếu, để hoàn tất quá trình "Xác thực" tài khoản và đăng nhập vào hệ thống.

  • Bạn nhập số điện thoại dùng để đăng kí tài khoản.

  • Sau đó, bạn nhập mã xác nhận do hệ thống gửi tới số điện thoại bạn vừa nhập và hoàn tất xác thực tài khoản để bắt đầu sử dụng dịch vụ.

Last updated