Links
Comment on page

Quản lý giao dịch

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Meey Land khuyến khích người dùng tạo 01 tài khoản Meey ID để đăng nhập và sử dụng các dịch vụ trên website meeyland.com cũng như dễ dàng quản lí các giao dịch bạn thực hiện.
Toàn bộ các giao dịch của người dùng như nạp tiền, rút tiền, tra cứu lịch sử giao dịch sẽ được quản lý bởi các loại "Tài khoản giao dịch" được gọi là Meey Pay.
👉
Xem thêm các nội dung dưới đây: