Kiểm tra giao dịch

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Truy cập Kiểm tra giao dịcdịch

Tại giao diện màn trang chủ, bạn nhấn vào biểu tượng tài khoản và chọn "Thông tin tài khoản"

2. Tìm kiếm giao dịch

Tại "QUẢN LÝ GIAO DỊCH" người dùng bấm chọn "Lịch sử giao dịch", tại đây người dùng có thể tìm kiếm chi tiết 1 giao dịch qua các trường như trường lọc thời gian, phương thức thanh toán, loại giao dịch hoặc trạng thái.

3. Xem "Lịch sử giao dịch"

  • Nhấp vào mục "Lịch sử giao dịch". Bạn có thể kiểm tra thông tin các giao dịch của bạn tại đây, bao gồm:

👉 Nhấp "Xem chi tiết" để xem được đầy đủ thông tin.

4. Định nghĩa trạng thái giao dịch

  • Trạng thái "Chờ xác nhận": Giao dịch đang được chờ duyệt bởi Meey Land.

  • Trạng thái "Thành công": Tiền nạp đã được cộng vào "Tài khoản giao dịch" Meey Pay. Để biết thêm chi tiết tiền nạp của bạn được cộng vào tài khoản nào, vui lòng xem hướng dẫn tại đây.

Last updated