Links
Comment on page

Nạp tiền - Thanh toán

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Để đăng tin Vip, đẩy mới tin tự động hoặc sử dụng các dịch vụ trên website meeyland.com, các sản phẩm khác trong Hệ sinh thái Meey Land, bạn cần nạp tiền vào tài khoản giao dịch Meey Pay.
Màn hình xác nhận thanh toán
Meey Land hiện tại cho phép người dùng nạp tiền bằng 3 phương thức:
Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Meey Pay (tài khoản giao dịch), truy cập vào đây.

👉
Video hướng dẫn nạp tiền