Links
Comment on page

Quản lý tin đăng

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Để có thể quản lý các tin đăng trên meeyland.com, bạn thực hiện các thao tác sau:

1. Truy cập vào mục "Quản lý tin đăng".

Tại màn hình trang chủ website meeyland.com, nhấn vào biểu tượng tên đăng nhập và chọn "Quản lý tin đăng".
👉
Hệ thống chuyển sang giao diện "Quản lý tin đăng" như hình bên dưới, truy cập mục "Tin đăng" để bắt đầu xem và kiểm tra lại danh mục các tin đăng của bạn.

2. Quản lý tin đăng

Tại đây, bạn có thể kiểm tra trạng thái, xem thống kê, và chỉnh sửa lại toàn bộ các tin đã đăng, tin chưa đăng, tin bị hạ, tin nháp, tin hết hạn. Các bài đăng của bạn sẽ không bị xóa cho tới khi bạn tiến hành xóa tin.

3. Định nghĩa các loại tin đăng

  • Tin đang đăng: là các bài đăng đã và đang được hiển thị trên danh sách tin đăng của website meeyland.com và ứng dụng Meey Land. Các tin đang đăng này sẽ được tiếp cận tới người xem khi họ thực hiện tìm kiếm.
  • Tin chưa đăng: là các tin có cài đặt hiển thị ngày giờ đăng tin theo khung giờ bạn lựa chọn, và chưa tới giờ hiển thị (xem thêm hướng dẫn tại link).
  • Tin bị hạ: Các tin vi phạm quy định đăng tin hoặc do người dùng yêu cầu gỡ hiển thị trước thời hạn kết thúc
    👉
    Nếu tin đăng của bạn vào danh sách tin bị hạ, tin của bạn sẽ không còn hiển thị trên danh sách tin đăng và không được tiếp cận tới người xem.
  • Tin nháp: Các bài đăng đã hoàn thiện soạn thảo nhưng chưa đăng tin và được lưu vào "nháp".
  • Tin hết hạn: Các bài đăng đã hết thời hạn đăng tin. Các bài đăng này sẽ được hệ thống tự động gỡ xuống và bảo lưu trong mục "tin hết hạn" cho tới khi bạn xóa.