Quản lý tin đăng

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Để có thể quản lý các tin đăng trên meeyland.com, bạn thực hiện các thao tác sau:

  1. Đăng nhập để xem Quản lý tin đănđăng

- Bước 1: đầu tiên Khách hàng cần đăng nhập tài khoản.

- Bước 2: Sau khi đăng nhập tài khoản, có hai cách để khách hàng quản lý tin đăng:

  • Cách 1: Khách hàng bấm vào tên Tài khoản (góc trên cùng bên phải), tiếp tục bấm chọn Trang quản lý.

  1. Quản lý tin đăng

👉Hệ thống chuyển sang giao diện "Quản lý tin đăng" . Khi người dùng đã có tin đăng trên nền tảng thì giao diện sẽ được hiển thị như sau:

- Thanh lọc tin đăng: tổng hợp tất cả tin đăng hoặc phân loại theo từng trạng thái tin đăng, hỗ trợ người dùng dễ dàng quản lý tin đăng của mình một cách nhanh chóng và khoa học.

3. Mô tả chi tiết trong Quản lý tin đăng

  • Trường lọc Tất cả:

- Tập hợp tất cả tin đăng. Tại đây người dùng có thể xem tin đăng bất kỳ một cách nhanh chóng.

- Người dùng có thể sửa tin trực tiếp hoặc hạ tin, nhân đôi tin đăng và xóa tin, tùy theo trạng thái tin đăng

  • Trường lọc Tin đang đăng

Hiển thị các tin đang đăng, tại đây người dùng có thể xem hoặc sửa tin trực tiếp hoặc hạ tin, nhân đôi tin đăng và xóa tin.

  • Trường lọc Tin chưa đăng

Là nơi lưu trữ tất cả bao gồm tin chưa đăng do chờ duyệt, tin đã lên lịch, tin bị từ chối duyệt sẽ được lưu tại đây. Nếu không có tin lưu thì giao diện sẽ trống như hình bên dưới:

  • Trường lọc Tin nháp:

- Là những tin chưa hoàn thiện xong thông tin hoặc chưa được đăng sẽ được lưu tại đây.

- Khi vào Tin nháp, người dùng có thể tiếp tục hoàn thiện bài đăng bằng cách bấm vào Sửa tin hoặc nhân đôi tin đăng hoặc xóa tin.

  • Trường lọc Tin đã hạ:

- Là những tin bị hạ xuống bởi hệ thống do hết hạn đăng tin hoặc do bị báo cáo tin xấu hoặc do người dùng tự hạ.

- Tại đây người dùng chỉ có thể nhân đôi tin đăng hoạc xóa tin.

  • Trường lọc Tin hết hạn:

Là những tin đã hết hạn đăng ký sẽ được lưu tại đây, tuy nhiên người dùng vẫn có thể đăng lại những tin hết hạn này bằng cách bấm Sửa tin hoặc nhân đôi tin đăng hoặc xóa tin.

Last updated