Quản lý lịch hẹn xem nhà

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Để kiểm tra và quản lý lịch hẹn của khách xem nhà, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Meey ID.

  1. Truy cập Quản lý lịch hẹn xem nhà

  • Bước 1: Tại giao diện trang chủ, bạbạn bấm chuột vào tên tài khoản và chọn "Thông"tin tài khoản"

  • Bước 2: Bấm chọn “Đặt lịch xem nhà".

  • Bước 3: bạn bấm vào "Khách hàng đã đặt" để xem lại các lịch hẹn đã đặt.

  1. Tìm kiếm và cập nhật trạng thái lịch hẹn

Tại trang quản lý "Lịch hẹn xem nhà", bạn có thể dễ dàng theo dõi trạng thái các lịch hẹn, cập nhật trạng thái, tìm kiếm lịch hẹn, lấy thông tin khách hàng đặt lịch hẹn.

a. Tìm kiếm lịch hẹnhẹn

  • Trong mục quản lý "Đặt lịch xem nhà/Khách hàng đã đặt", bạn có thể thực hiện tìm kiếm các lịch hẹn của khách hàng theo "Trạng thái lịch hẹn", "Phương thức xem nhà trực tiếp hay live video", "Thời gian xem nhà", theo "Người đặt lịch" hoặc theo "Tiêu đề tin đăng".

  • Trên bộ lọc tìm kiếm, lựa chọn các trường lọc tin theo nhu cầu, nhấp "Tìm kiếm"

b. Cập nhật trạng thái lịch hẹnhẹn

  • Đối với các lịch hẹn đang “chờ xác nhận”: là các khách hàng đang chờ bạn liên hệ lại để chốt lịch. Sau khi đã chốt lịch với khách, bạn có thể chuyển đổi lịch hẹn sang trạng thái "Đã xác nhận" hoặc “Hoàn thành”, hoặc “Từ chối”.

  • Đối với lịch hẹn “Đã xác nhận”: bạn có chuyển trạng thái từ "Đã xác nhận" sang "Hoàn thành".

  • Đối với các lịch hẹn đã "Hoàn thành" hoặc "Từ chối": Bạn không thể thực hiện thay đổi trạng thái lịch hẹn.

c. Chỉnh sửa/Hủy lịch hẹn

Last updated