Links

Quản lý lịch hẹn xem nhà

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Để kiểm tra và quản l lịch hẹn của khách xem nhà, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Meey ID có sẵn từ trước.

1. Truy cập vào "Quản lý dịch vụ":

Tại giao diện trang chủ, bạn nhấp chuột vào tên tài khoản và chọn đề mục "Quản lý tin đăng".
👉
Nhấp chọn mục “Đặt lịch xem nhà ”.

2. Nhấp vào "Khách hàng đã đặt " để xem lại các lịch hẹn khách hàng đặt trong thời gian qua.

Hình ảnh minh hoạ truy cập mục “Khách hàng đã đặt”

Bước 3: Tìm kiếm và cập nhật trạng thái lịch hẹn

Tại trang quản lý "Lịch hẹn xem nhà", bạn có thể dễ dàng theo dõi trạng thái các lịch hẹn, cập nhật trạng thái, tìm kiếm lịch hẹn, lấy thông tin khách hàng đặt lịch hẹn.

3.1 Tìm kiếm lịch hẹn

  • Trong mục quản lý "Đặt lịch xem nhà/Khách hàng đã đặt", bạn có thể thực hiện tìm kiếm các lịch hẹn của khách hàng theo "Trạng thái lịch hẹn", "Phương thức xem nhà trực tiếp hay live video", "Thời gian xem nhà", theo "Người đặt lịch" hoặc theo "Tiêu đề tin đăng".
Hình ảnh minh hoạ tìm kiếm lịch hẹn
  • Trên bộ lọc tìm kiếm, lựa chọn các trường lọc tin theo nhu cầu, nhấp "Tìm kiếm"

3.2 Cập nhật trạng thái lịch hẹn:

  • Đối với các lịch hẹn đang “chờ xác nhận”: là các khách hàng đang chờ bạn liên hệ lại để chốt lịch. Sau khi đã chốt lịch với khách, bạn có thể chuyển đổi lịch hẹn sang trạng thái "Đã xác nhận" hoặc “Hoàn thành”, hoặc “Từ chối”.
  • Đối với lịch hẹn “Đã xác nhận”: bạn có chuyển trạng thái từ "Đã xác nhận" sang "Hoàn thành".
  • Đối với các lịch hẹn đã "Hoàn thành" hoặc "Từ chối": Bạn không thể thực hiện thay đổi trạng thái lịch hẹn.
👉
Thao tác như sau: Nhấp vào dấu ba chấm dọc cuối dòng của lịch hẹn mà bạn lựa chọn, chọn cập nhật trạng thái
👉
chọn trạng thái cần chuyển theo mong muốn.
Hình ảnh minh hoạ trạng thái lịch hẹn

3.3 Chỉnh sửa/Hủy lịch hẹn:

  • Bạn cũng có thể sửa thông tin hay hủy lịch hẹn nếu không phù hợp với thời gian làm việc của bạn
    👉
    Nhấp vào nút ba chấm dọc phía cuối lịch hẹn, chọn "Cập nhật trạng ". Sau đó, bạn chỉnh sửa thành "Từ chối" và nhấp "Cập nhật" để hoàn tất.
Hình ảnh minh hoạ từ chối lịch hẹn