Tìm kiếm theo bộ lọc

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Khách hàng không cần đăng nhập tài khoản khi xem tin đăng trên website https://meeyland.com/.

1. Có hai cách xem tin đăng trực tiếp:

- Cách 1: xem tin đăng trực tiếp hiển thị trên trang chủ.

- Cách 2: Xem tin đăng tại các trường lọc

+ Trường lọc theo chuyên mục có sẵn trên trang chủ. Khách hàng bấm bào mỗi trường lọc như: “Mua bán/Cho thuê/Sang nhượng…

+ Sau khi bấm chọn chuyên mục phù hợp, Khách hàng tiếp tục chọn tin đăng có sẵn trong từng chuyên mục đã chọn.

2. Tìm tin đăng trên thanh “Tìm kiếm”

Last updated