Links

Quy định hoàn tiền

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Chính sách hoàn tiền

1.1 Các trường hợp hoàn tiền

Meey Land hỗ trợ hoàn tiền cho khách hàng sử dụng dịch vụ tin đăng có trả phí trên website meeyland.com và ứng dụng Meey Land trên di động, trong các trường hợp sau:
 • Khách hàng đổi sang gói tin đăng mới (ví dụ: đổi gói Vip 2 sang gói Vip 1 hay đổi gói Vip 1 sang gói Vip 3)
 • Khách hàng hạ tin đăng khi vẫn còn thời gian hiển thị với lý do chính đáng (ví dụ khách hàng đăng tin dài ngày và đã bán được nhà trước khi hết thời hạn đăng tin).
 • Khách hàng thay đổi thời hạn đăng tin.
 • Các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Meey Land toàn quyền quyết định tùy từng trường hợp.
Mọi trường hợp hoàn tiền sẽ do Meey Land quyết định và quyết định cuối cùng thuộc về Meey Land.

1.2 Nguyên tắc hoàn tiền

 • Hoàn tiền 100% giá trị những ngày chưa sử dụng của tin đăng/gói tin đăng - dựa trên nguyên tắc hoàn tiền của Meey Land.
 • Thời gian đã sử dụng của tin đăng/gói tin đăng được làm tròn lên đơn vị ngày khi thực hiện hoàn tiền.
👉
Ví dụ: Khách hàng đăng tin được 02 ngày 04 giờ. Khi hoàn tiền, thời gian đã sử dụng được tính là 03 ngày.
 • Khi thực hiện hoàn tiền, số tiền đã sử dụng chỉ được chiết khấu theo tỷ lệ chiết khấu của gói tin đăng gần nhất trước ngày đã sử dụng.
👉
Ví dụ: Khách hàng mua gói tin đăng 15 ngày với chiết khấu 10% nhưng sử dụng tới ngày thứ 10 thì hạ tin đăng/thay đổi gói tin đăng và yêu cầu hoàn tiền. Vậy số tiền đã sử dụng sẽ được tính theo tỷ lệ chiết khấu của gói tin đăng 07 ngày là 5%.
 • Trường hợp khách hàng đổi gói tin đăng mới có giá trị cao hơn gói tin đăng cũ, khách hàng cần thanh toán thêm phần giá trị chênh lệch
 • Trường hợp khách hàng hạ tin đăng trước hạn và số tiền đã sử dụng lớn hơn số tiền thanh toán ban đầu (cách tính hoàn tiền dựa trên các nguyên tắc của Meey Land), khách hàng sẽ không được hoàn tiền, đồng thời không cần trả thêm tiền.
👉
Ví dụ: Khách hàng mua gói Vip 2 thời hạn 90 ngày với giá trị sau chiết khấu (20%) là 3.600.000 VNĐ. Khách hàng sử dụng tới ngày thứ 85 thì hạ tin. Số tiền đã sử dụng là: 85 (ngày) * 50.000 (VNĐ/ngày) * 85% (Khách hàng chỉ được chiết khấu 15% , theo tỷ lệ chiết khấu của của gói tin đăng 30 ngày) = 3.612.500 VNĐ => Do đó, số tiền đã sử dụng lớn hơn số tiền thanh toán ban đầu, trường hợp này khách hàng không được hoàn tiền và không cần trả thêm tiền.
 • Không áp dụng hoàn tiền cho tin đăng bị hạ tin do vi phạm quy định đăng tin của Meey Land và trong trường hợp khách hàng tự ý xóa tin đăng.
 • Tiền hoàn được cộng vào tài khoản khuyến mại 2 của khách hàng, không được quy đổi thành tiền mặt hoặc rút về tài khoản ngân hàng của khách hàng, chỉ được sử dụng để tiếp tục mua các sản phẩm/dịch vụ trong Hệ sinh thái Meey Land.
 • Mỗi mã tin đăng chỉ được hỗ trợ hoàn tiền 01 lần duy nhất
 • Trường hợp khách hàng hạ tin, và đăng lại tin mới có nội dung giống với tin đã hạ, thì tin mới đăng lại sẽ không được hưởng chính sách hoàn tiền trong vòng 7 ngày, kể từ ngày đăng lại tin mới.
 • Các trường hợp đăng tin trùng nội dung hoặc vi phạm nguyên tắc hoàn tiền của Meey Land sẽ được gỡ bỏ mà không cần thông báo trước.
 • Khách hàng xóa tin (không phải hạ tin) sẽ không được hoàn tiền.
 • Các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Meey Land quyết định.
 • Việc hạ tin đăng cần được thực hiện bởi bộ phận Chăm sóc khách hàng của Meey Land. Liên hệ Hotline: 0869 092 929

2. Quy trình hoàn tiền:

Vui lòng liên hệ Hotline: 0869 092 929 nếu bạn có nhu cầu hạ tin/thay đổi gói tin/thay đổi thời gian sử dụng và mong muốn hoàn tiền.