Links

Chính sách hoa hồng cho cộng tác viên

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Chính sách hoa hồng cho cộng tác viên

MỨC CHIẾT KHẤU HOA HỒNG DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN

 • Điều kiện đủ để nhận hoa hồng:
- Cá nhân: Ký xong hợp đồng online và được duyệt hợp đồng.
- Doanh nghiệp:
+ Được duyệt thông tin hợp đồng (bao gồm Meey Land đã nhận được hồ sơ bản cứng)
+ Được kế toán duyệt đã nhận thông tin Xuất hoá đơn mỗi tháng trên Admin.
- Khi cá nhân được duyệt hợp đồng thành doanh nghiệp thì cá nhân đó được hưởng theo mức hoa hồng của doanh nghiệp từ thời điểm duyệt hơp đồng doanh nghiệp (trước đó vẫn tính theo mức hoa hồng cá nhân).
 • Cách tính doanh số hưởng hoa hồng:
 • Doanh số hưởng hoa hồng chính là doanh số phát sinh từ người được giới thiệu của khách hàng, bao gồm các loại giao dịch sau:
  - Số tiền người được giới thiệu nạp (phải trừ 10% VAT)
  - Số tiền người được giới thiệu thanh toán các dịch vụ qua Cổng thanh toán VNpay (phải trừ 10% VAT)
  - Số tiền người được giới thiệu thanh toán các dịch vụ qua TKKM1 (Phải trừ 10% VAT)
 • Khi chính sách Hoa hồng được thay đổi áp dụng từ giữa tháng thì toàn bộ doanh số của tháng đó sẽ được áp dụng theo chính sách mới (bởi vì hoa hồng của khách hàng đang tính theo luỹ kế của cả tháng, nếu giữa tháng thay đổi theo 2 chính sách thì luỹ kế doanh số bị tụt xuống, mức hoa hồng sẽ bị tụt theo); ví dụ: chính sách mới quy định áp dụng từ 15/02/2022 thì toàn bộ doanh số người được giới thiệu tạo ra trong cả tháng 2 sẽ được áp dụng theo chính sách mới này.
 • Số tiền hoa hồng thực nhận:
  - Với cá nhân: với số tiền hoa hồng ≥ 2,000,000 VND thì phải khấu trừ tại nguồn 10% số tiền trước khi trả.
  - Với doanh nghiệp: không bị khấu trừ.
 • Phương thức thanh toán:
 • Hoa hồng giới thiệu Khách hàng mới được cộng 100% vào TKKM1 Meey Pay của Người giới thiệu;
 • Số tiền rút tối thiểu được tuân theo quy định chính sách rút tiền hiện tại : 1.000.000 VND /lần
 • Tiền hoa hồng hàng tháng sẽ được trả vào ngày 15 tháng sau (hệ thống tự động thanh toán khi hợp đồng đã được duyệt dữ liệu trên hệ thống). Vui lòng liên hệ với Chăm sóc khách hàng Meey Land để hoàn tất thủ tục đăng ký trở thành Cộng tác viên và cung cấp thông tin nhận tiền hoa hồng. Hotline 0869 092 929.
 • Khách hàng phải tiến hành liên kết Meey Pay mới có thể rút tiền và quản lý hoa hồng.
 • Công ty thực hiện khấu trừ tại nguồn đối với các khoản phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định (nếu mức thu nhập đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân); các khoản khác (nếu có);
Lưu ý: Bạn chỉ nhận được hoa hồng khi người được giới thiệu đăng ký tài khoản qua link giới thiệu hoặc nhập mã giới thiệu của bạn, và nạp tiền mua các dịch vụ trong Hệ sinh thái Meey Land.
👉
Để được nhận thưởng theo chính sách trên, bạn vui lòng xem thêm