Links

Hướng dẫn tiếp thị liên kết

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
 • Truy cập vào danh mục QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG trong meeyid.com, hoặc nhấp vào link meeyid.com, đăng nhập bằng số điện thoại bạn đã đăng ký.
 • Trong danh mục QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG, chọn TIẾP THỊ LIÊN KẾT
 • Chọn tiêu đề MÃ LIÊN KẾT
 • Copy link giới thiệu của bạn và chia sẻ tới người được giới thiệu
 • Hoặc chia sẻ mã giới thiệu/hoặc QR code của bạn
Chia sẻ link giới thiệu của bạn

2. Hướng dẫn người được giới thiệu đăng ký tài khoản tại Meey Land.

👉
Để được nhận hoa hồng từ người bạn vừa giới thiệu, bạn cần hướng dẫn họ làm đúng các bước như sau:
 • Nhấp vào link giới thiệu bạn vừa chia sẻ
 • Nhập số điện thoại để đăng ký tài khoản mới
 • Nhập mã xác thực OTP
 • Nhập thông tin đăng ký và mật khẩu
 • Đăng nhập vào hệ thống sau khi hoàn tất đăng ký
 • Mua dịch vụ trong Hệ sinh thái Meey Land.
 • Lưu ý: Người được giới thiệu bắt buộc phải đăng ký tài khoản trên link bạn vừa chia sẻ hoặc thông qua link QR code của bạn, bạn mới có thể có cơ hội nhận hoa hồng từ người này.
Đăng ký tài khoản qua link giới thiệu bạn vừa chia sẻ
Nhấp vào TIẾP THỊ LIÊN KẾT
👉
Dashboard
👉
Nhập mã giới thiệu
👉
Lưu để hoàn tất
Nhập mã giới thiệu

3. Hướng dẫn người được giới thiệu nạp tiền, mua hàng trong Hệ sinh thái Meey Land.

👉
Xem thêm các hướng dẫn sau:

4. Hoàn tất thủ tục đăng ký trở thành cộng tác viên để rút tiền hoa hồng.

Hoa hồng của bạn sẽ được trả vào tháng sau, sau khi bạn đã hoàn tất thủ tục đăng ký.
👉
Liên kết ví Meey Pay và cập nhật tài khoản ngân hàng nhận tiền.
 • Truy cập vào QUẢN LÝ GIAO DỊCH trong meeyid.com, chọn đề mục TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG Tại đây, bạn hãy cập nhật số tài khoản ngân hàng của bạn.
 • Nhấp chọn THÊM TÀI KHOẢN.
 • Nhập các thông tin tài khoản ngân hàng của bạn theo yêu cầu như:
 • Số tài khoản ngân hàng,
 • Tên chủ tài khoản,
 • Lựa chọn ngân hàng,
 • Tỉnh thành phố, và chi nhánh ngân hàng của bạn. Lưu để hoàn tất.

5. Kiểm tra doanh số và tiền thưởng

Truy cập vào meeyid.com, chọn TIẾP THỊ LIÊN KẾT
👉
Nhấp vào danh mục MẠNG LƯỚI THÀNH VIÊN, tại đây, bạn sẽ theo dõi được danh sách các thành viên mà bạn đã giới thiệu và doanh số phát sinh của họ.
👉
Nhấp vào tiêu đề HOA HỒNG để theo dõi doanh số trong mạng lưới của bạn
👉
Nhấp vào tiêu đề GIAO DỊCH để xem chi tiết các giao dịch phát sinh trong mạng lưới của bạn.
Quản lý mạng lưới của bạn